Olika porträtt av dig själv

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell

När, under vilka veckor? v42-

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur har konstnärer gestaltat sig själva och andra genom tiderna?

Hur vill du göra ett porträtt av dig själv?

Vilka färger och material tycker du om?

Vad är det som speglar dig? Hur kan du visa det i din porträttbild?

 

Förmågor vi utvecklar i detta projekt

Här får du möjlighet att pröva dig fram och skapa ett alldeles eget porträtt med olika tekniker och material för att hitta fram till ett uttryck som du tycker speglar dig.

Du ska även presentera din bild på ett för dig passande sätt.

Vi kommer bl a att använda oss av och lära oss begrepp som monotypi, popkonst och kubism.

 

Centralt innehåll

Bildframställning/Redskap för bildframställning:

Vi använder oss av olika plana och formbara material så som färg, papper, tidningar, pärlor, tyger.. för att göra ett porträtt som visar och berättar om dig.

Bildanalys:

Historiska och samtida porträttbilder om deras uttryck och hur de är utformade.

Läsa, skriva och samtala om porträttens utformning och budskap

Hur?

Vi kommer att:

– måla snabba porträtt av varandra för att bekanta oss med klasskamraterna och hur våra ansikten är uppbyggda

– titta på porträtten som kompisarna gjort av oss och se om de förmedlar någon speciell känsla/stämning

-titta på ett flertal konstnärer och hur de har arbetat med porträtt

-göra spegelporträtt som sedan trycks (monotypi)

-arbeta vidare på ett porträtt utifrån olika material och ingångar

-färdigställa en bildmapp för dokumentation under läsåret

-redovisning. Eleverna kommer att visa upp och berätta om sitt porträtt antingen muntligt eller skriftligt. Hur har du arbetat? Vilken var din inspiration? Material? Konstnär?

Lektion 1: Teckna porträtt av varandra utan att titta på pappret. Samla ihop porträtten av sig själv och se om de uttrycker någon speciell känsla/stämning. Berätta för varandra vad vi ser.

Lektion 2: Spegeltryck. Vika bildmapp texta namn+klass

Lektion 3: Bildvisning av olika konstnärers porträtt. Skissa på hur du ska arbeta vidare. Kolla på bilder på nätet, de böcker jag har med samt mitt bildspel.

Börja arbeta med porträttet

Lektion 4 och 6: Avsluta porträttarbetet. Gör klart din mapp.

Lektion 7: Redovisning samt upphängning av porträtten.

Ladda ner dokumentet "Spegelporträtt Uppgift.pdf"

Varför?

Sammanhang och aktualitet

I detta bildarbete kommer vi att presentera oss och lära känna varandra genom bilder.

Övergripande mål från läroplanen 2.2

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Utvärdering

Vi tittar på och pratar om porträtten tillsammans i klassen.