Modernismen och konsten

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell
När, under vilka veckor? Grön v 47-50, 1-3

 

Vad?

 

Vad är modernismen?

Vad kallar vi modernismen och vad utvecklades den av?
Hur tog konsten sig uttryck under modernismen?
Vad är -ismerna?
Vilka ismer finns det?
Hur kan du förändra ett valt konstverk till en egen tolkning?
Vad från samtiden vill du koppla ihop med ditt valda konstverk?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
– skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
– undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
– analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll från kursplanen:

Bildframställning
– Framställning av berättande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser
– Presentationer av eget bildskapande.
– Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang

Redskap för bildframställning
– Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
– Material och verktyg för tvådimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bildanalys
– Konstbilder samt konstverk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
– Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.Kunskapskrav:

Ladda ner dokumentet "Modernismen Parafras Matris 2.pdf"Hur?

Hur ska vi arbeta?

1. Jag startar upp med en genomgång och bildvisning av olika konstnärer från modernismen. Vi kommer att titta på de olika ismerna och vad som är utmärkande för dem.
2. Ni kommer sedan att tillsammans i grupp få arbeta med en -ism och göra ett typsikt konstverk för just den stilen.
På lektionen när vi jobbar med grupparbete ska ni hjälpas åt att se vad som kännetecknar en specifik -ism. Ni kan ta hjälp av frågorna, böckerna vi har i klassrummet samt söka på internet. Grupp och -ism har jag delat in. Följ arbetsgången enligt nedan:

Vad kännetecknar er -ism?
1.Titta på:
– färger
– sättet att måla
– motiv
Skriv ner vad ni ser i era skissböcker. Ta en stund för detta.
2. Gör ett eller flera påståenden utifrån det ni ser. En förklaring, uppfattning eller tolkning av vad du ser.
3. Hitta stöd och bevis för detta i böcker och i mitt bildspel. Sök gärna på nätet men var uppmärksamma på om det är original verk. Titta vilka konstnärer som arbetade med er -ism i Pdf´en.
4. Diskutera era påståenden i gruppen och hjälp varandra att se vad som kännetecknar just er -ism.
5. Hur kan ni måla en bild utifrån det ni upptäckt?
Diskutera, skissa och börja sedan ert bildarbete. Valfria material. Använd gärna A2 för att det ska bli en stor och tydlig bild av er -ism.
Vi kommer vid slutet av nästa lektionstillfälle ha utställning och redovisning för övriga klassen.
Lycka till!

3. Besök på Moderna Museet 3/12 med Åsa och Sven!


4. Vi startar sedan upp med uppgiften:

Ladda ner dokumentet "Modernismen Parafras 2.pdf"
Ladda ner dokumentet "Modernism Konstnärer.pdf"

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning och presentation av era parafraser bestämmer vi tillsammans hur det ska ske.

Tidsplan

1. Genomgång av modernismen
2. Gruppbilder kring -ismerna
3. Besök på Moderna Museet
4. Uppstart av egna projektet
– välja ett konstverk,skriv upp konstnär och titel. Gör ”I see, I think, I wonder” på detta i din skissbok.
– Hur ska du göra din parafras? Läs igenom uppgiften Modernismen Parafras ovan.
– Bildarbete
– Keynote presentation. Ta hjälp av Presentation Parafras/Modernism


Ladda ner dokumentet "Prestentation Parafras:Modernism.pdf"

6. Presentationer

Varför?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
– kan använda och ta del av många olika uttrycksformer