Mjölkförpackning

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell
När, under vilka veckor? Röd v 49, 50 och 3. Grön v 8,10-14

Vad?

Vad är en målgrupp?
Vad är viktigt när du designar en förpackning?
Hur kan du använda färg, form och symboler för att locka en specifik målgrupp?
Vad finns det för olika slags lay-out?
Vad är typsnitt? Hur kan jag arbeta med det för att förmedla något specifikt?


Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– undersöka och presentera olika sorters bilder
– kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
– skapa bilder

Centralt innehåll från kursplanen:

– former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas
– material och verktyg för tvådimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Ladda ner dokumentet "Matris Mjölkförpackning.pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Jag kommer att ha genomgång av olika förpackningar och visa på de olika saker man ska tänka på vid en förpackningsdesign. Vi kommer att studera en förpackning och fundera på målgrupp och hur man har använt sig av färger, former/bilder, typsnitt osv för att skapa en passande förpackning.
Du ska studera en förpackning, teckna av samt svara på några frågor. Följ uppgiften nedan:
Ladda ner dokumentet "Teckna av en förpackning.pdf"
Vi kommer sedan att titta på Arlas mjölkförpackningar och se hur de har löst sin formgivning för att spegla produkten.
Du ska nu skapa en egen mjölksort och designa samt bygga upp en förpackning som lockar målgruppen till köp.
Ladda ner dokumentet "Mjölkförpackningsdesign.pdf"
Svara på dessa frågor till ditt mjölkpaket:
Ladda ner dokumentet "Frågor mjölkpaket.pdf"
Hur ska du sälja din mjölk? Skapa en reklamaffisch till din mjölk.
vi tittar på ett flertal reklamannonser för att se layout och få tips och idéer.
Ladda ner dokumentet "Reklam Mjölk.pdf"


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Inlämning av mjölkförpackning samt reflektion över det egna mjölkpaketets design.

Utställning med mjölkpaket samt reklamaffisch i klassrummet.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Lektion 1: Genomgång om förpackningsdesign. Teckna av en förpackning. Börja skissa på sin mjölkförpackning

Lektion 2-3 Arbeta på sitt mjölkpaket

v4 Bildarbete. Projektet ska vara klart och lämnas in vid lektionens slut

Varför?


Övergripande mål från LGR11 2.2:

– Kan lösa problem och omsätta idéer till handling på ett kreativt sätt.
– Kan lära, utforska och arbeta självständigt och känna tillit till sin egen förmåga.
– Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer.