Grafisk design/Valet 2014

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell
När, under vilka veckor? v 36-

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är reklam? Vad är propaganda?
Hur ser det ut runt omkring oss inför valet? Vad gör partierna för att synas?
Vilka färgkoder och andra symboler kan vi hitta?
Vad är layout och hur kan man använda sig av bild och text för att få fram sitt budskap?Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

– skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg
– undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
– analysera samtida bilders uttryck, innehåll och funktion

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Bildframställning:
– framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser
– presentationer av eget bildskapande
Redskap för bildframställning:
– former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete
– material och verktyg för två dimensionellt arbete och dessa kan användas för bestämda syften
Bildanalys:
– hur bilder är utformade och vilka budskap de förmedlar
– ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilder utformning och budskapKunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Det jag bedömer i detta projekt är:

Framställa bilder:
– hur du bygger upp din affisch – din layout
– hur du skapar en grafisk profil för ditt parti dvs färger, logga och typsnitt som hänger ihop – hur pass genomarbetad och genomtänkt din valaffisch är


Använda redskap:
– hur du använder och kombinerar dig av material och teknik som du väljer, såsom färg, pennor, collage och övrigt

Undersöka och presentera:
– hur du arbetar från idé till färdig affisch
– hur du presenterar och berättar om din valaffisch


Analysförmåga:
– hur du kan förklara och analysera utformandet av valaffischer och vad de vill förmedlaHur?

Hur ska vi arbeta?

Ladda ner dokumentet "Valaffisch  M,T,V.pdf"
Ladda ner dokumentet "Mitt parti.pdf"


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer tillsammans bestämma hur vi presenterar våra partier och valaffischer för varandra.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v 36 Vi bekantar oss med våra ansikten och lär oss hur man tecknar ett ansikte och dess olika delar
v37 Vi tittar på ett bildspel med foton på olika valaffischer. Detta gör vi sedan olika VT rutiner för att komma djupare i vad vi ser och vad vi tror att affischerna vill berätta.
v38- Mitt parti och bildarbete med era valaffischerVarför?


Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Eleverna lär sig om demokrati och vilka partier vi har här i Sverige på SO lektionerna. På bilden tittar vi på den reklam/propaganda som görs i samband med valet och lär om hur man använder färg, bild, text och logga när man gör affischer.


Övergripande mål från LGR11 2.2:

– kan använda kunskaper från de samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
-kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk och bild


Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
  • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande