Grafisk design/Valet 2014 – Tellus

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell
När, under vilka veckor? v 36-

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är reklam?
Vad är propaganda?
Hur ser det ut runt omkring oss inför valet? Vad gör partierna för att synas?
Vilka färgkoder och andra symboler kan vi hitta?
Vad är lay-out och hur kan man använda sig av bild och text för att få fram sitt budskap?Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

– skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg
– undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
– analysera samtida bilders uttryck, innehåll och funktion

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Bildframställning:
– framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser
– presentationer av eget bildskapande
Redskap för bildframställning:
– former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete
– material och verktyg för två dimensionellt arbete och dessa kan användas för bestämda syften
Bildanalys:
– hur bilder är utformade och vilka budskap de förmedlar
– ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilder utformning och budskapKunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Ladda ner dokumentet "Matris Valaffisch.pdf"Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi börjar med att titta på olika valaffischer och pratar om layout, färger, loggor samt typsnitt.
Vi kommer också att lära oss ansiktets proportioner och teckna porträtt.
Genomgång av layout samt färger, typsnitt och logotyper och dess betydelser
Uppgiften vi gör ser du här:
Ladda ner dokumentet "Valaffisch  M,T,V.pdf"
Ladda ner dokumentet "Mitt parti.pdf"
För att lära oss att analysera en valaffisch tar vi hjälp av de här frågorna:
Ladda ner dokumentet "Valanalys Tellus.pdf"


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Sker i samspråk vid projektets slut.Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v 36 Ansiktetsporportioner
v 37 Valbilder med diskussion, genomgång av layout samt uppstart av Mitt Parti
v 38-43 Praktiskt arbete med valaffischerna
v45 Vad är viktigt när man arbetar med grafisk design? Titta och samtala kring våra valaffischer i grupper.Varför?


Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Vi översköljs av valaffischer just nu och i detta moment kommer vi att titta lite extra på vad alla dessa affischer vill säga oss. Samtidigt arbetar eleverna med valet i SO, där de lär sig om demokrati och vilka partier vi har här i Sverige. På bilden tittar vi på den reklam/propaganda som görs i samband med valet och lär om hur man använder färg, bild, text och logga när man gör affischer.


Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan använda kunskaper från de humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

    kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,


Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
  • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande