Gör din röst hörd

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell
När, under vilka veckor? v 16-

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är reklam? Vad är propaganda?
Hur ser det ut runt omkring oss inför ett val? Vad gör partierna för att synas?
Vilka färgkoder och andra symboler kan vi hitta?
Vad är layout och hur kan man använda sig av bild och text för att få fram sitt budskap?Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

– skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg
– undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
– analysera samtida bilders uttryck, innehåll och funktion

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Bildframställning:
– framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser
– presentationer av eget bildskapande
Redskap för bildframställning:
– former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete
– material och verktyg för två dimensionellt arbete och dessa kan användas för bestämda syften
Bildanalys:
– hur bilder är utformade och vilka budskap de förmedlar
– ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilder utformning och budskap


Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Ladda ner dokumentet "Matris Valaffisch.pdf"Hur?

Hur ska vi arbeta?

Ladda ner dokumentet "Valaffisch - Gör din röst hörd.pdf"

Ladda ner dokumentet "Mitt parti.pdf"

Ladda ner dokumentet "Valaffisch 2014-Analys Venus Grön.pdf"


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Hur vi redovisar och presenterar våra partier och valaffischer kommer vi överens om tillsammans vid projektet slut.Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v 16 Ansiktets proportioner. Teckna av varandra

v 17 Bildspel Valet samt diskussion utifrån VT-rutinen ”I see, I think, I wonder…”
Genomgång layout, färg. typsnitt och logga vad innebär deras betydelse
Uppstart av uppgiften med Mitt Parti. Skissa på din valaffisch, visa mig och börja sedan arbeta på ditt orginal.
v 18-19 Praktiskt arbete med din valaffisch samt utställning och diskussion


Varför?


Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Vi översköljs av valaffischer vid ett val och i detta moment kommer vi att titta lite extra på vad alla dessa affischer vill säga oss. I höstas arbetade du med valet i SO, där du lärde dig om demokrati och vilka partier vi har här i Sverige. På bilden tittar vi på den reklam/propaganda som görs i samband med ett val och lär om hur man använder färg, bild, text och logga när man gör valaffischer.


Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan använda kunskaper från de humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

    kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,


Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
  • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande