Ditt fantasidjur

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell
När, under vilka veckor? v41-

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är det för skillnad mellan två- och tredimensionella bilder?
Vad är en konturteckning?
Vad är en silhuettbild?
Hur skapar man form?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Vi skapar bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Undervisningen ska ge möjlighet att erhålla och använda kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

Centralt innehåll från kursplanen:

Vi arbetar utifrån givna bilder och framställer utifrån dessa både två och tredimensionella bilder för att förstå skillnaden. 
Vi återanvänder bilder på djur för vårat egna bildskapande.
I uppgiften använder vi oss av både plana (måleri) och formbara material (Papier maché).

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Ladda ner dokumentet "Matris Hybrider.pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Ladda ner dokumentet "Hybrider - Ditt fantasidjur.pdf"


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Sker efter avslutat projekt enligt elevernas val.

Varför?


Övergripande mål från LGR11 2.2:

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
– kan använda och ta del av många olika uttrycksformer