Bild – åk 9 – Skulptur på Lemshaga

Ansvarig/Ansvariga lärare: Malin Campbell
När, under vilka veckor? Solen Grön v 36-45, Solen Röd v4-8

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är en offentlig utsmyckning?
Hur görs en offentlig utsmyckning?
Vad är en skulptur?
Hur kan man skapa för att ge en skulptur ett specifikt budskap?
Hur formar vi en lerskulptur?
Vilken skulptur vill du göra till Lemshaga?Övergripande mål från LGR11 2.2:

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
– kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud 

Förankring i kursplanens syfte:

Att formge en skulptur för en speciell plats med en speciell betydelse/budskap
Att skapa en skulptur, en tredimensionell form, i lera
Att teckna en miljöbild, eller skapa en digital presentation av din utsmyckning
Att presentera en offentlig utsmyckningCentralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Uppgiftens syfte:
Att formge en skulptur för en speciell plats med en speciell betydelse/budskap Att skapa en skulptur, en tredimensionell form, i lera
Att teckna en miljöbild, eller skapa en digital presentation av din utsmyckning Att presentera en offentlig utsmyckning

Bildframställning
– Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
– Presentationer av eget bildskapande.

Redskap för bildframställning
– Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
– Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften

Bildanalys
– Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
– Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Hur?

Kunskapskrav

Hur ska vi arbeta?

Skulptur – Offentlig utsmyckning

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Detta bestäms tillsammans under arbetets gång.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Lektion 1 Vi startar upp med att prata om Offentliga utsmyckningaroch vad ni kan, vet och sett mha VT-rutiner. Bildspel och presentation av uppgiften. Skissarbete
Lektion 2 Genomgång av lera. Skulpturarbete
Lektion 3-5 Skulpturarbete samt miljöbild
Avsluta projektet: Sätt samman en keynote där du visar din skulptur, din miljöbild samt svarar på frågorna:
– Vad för skulptur du gjort och varför? Betydelsen av din utsmyckning.
– Var du placerat den och varför den står där?
Mejla in i Pdf format vid lektionens slut Solen Röd v 45, 2/11 och Solen Grön v 8, 22/2

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

I det här projektet får ni möjlighet att fundera över vår offentliga miljö och hur den tas i anspråk. Ni får även tillfälle att i fantasin få påverka miljön runt Lemshaga.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga