Bild – åk 9 – Moodboard

Ansvarig/Ansvariga lärare: Malin Campbell

När, under vilka veckor? Solen Grön v 2-3, Solen Röd v 11-12

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är en moodboard?
Hur kan man använda en moodboard i ett kreativt projekt?
Hur kan du göra en moodboard med en viss stil/känsla?
Vad för design kan du göra utifrån din moodboard?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

Förankring i kursplanens syfte:

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Bildframställning

 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande.
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Presentationer av eget bildskapande.
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Redskap för bildframställning

  • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
Bildanalys
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.Att praktiskt kunna visa, i sin moodboard, att man förstår bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
Kunskapskrav

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att titta på olika moodboards för att förstå vad de vill förmedla, detta sker tillsammans genom VT rutinen ”What makes you say that?”

Uppgift 1
Du ska skapa en egen moodboard – antingen digitalt eller med papper och urklipp – med en viss känsla/stil som du valt. Vad är det för stämning du vill förmedla?

Uppgift 2
Utifrån moodboarden ska du nu designa en produkt/produktgrupp/kollektion/varumärke.. Allt efter ditt egna intresse att jobba med. Vad vill du formge? Om du inte själv kommer på någon idé kan du fråga mig alternativt ha uppdraget från ett möbelföretag att designa en ny stol/fåtölj. Du väljer själv om du vill teckna/måla eller jobba digitalt.


Uppgift 3
Sätt samman en keynote med bilder på din moodbard och din design. Beskriv kortfattat om hur du tänkte.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Keynote med moodboard samt design mejlas till malin.campbell@lemshaga.se.
Presentation av moodboard + design sker i mindre grupper alternativ helklass om tid finns.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Lektion 1: Moodboard. Intro med diskussion samt produktion av egen moodboard.
Lektion 2: Design och sammanställning av sitt projekt. Mejlas till Malin vid lektionens slut.
Presentation av sitt projekt – moodboard + design

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Presentationerna utgör lär tillfällen där eleverna får inblick i hur det är att arbeta som formgivare, yrkets förutsättningar och villkor i dagens samhälle. Till klassen kan man också bjuda in en lokal formgivare som får berätta om sin egen väg fram till sitt yrke, vilket kanske kan visa på möjligheter för fortsatta studier för elever som är intresserade av området. Detta kommer tyvärr inte att göras under detta projekt då vi bara har 2 lektionstillfällen.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening