Bild – åk 7 – Musikillustration / Pixelmator

Ansvarig/Ansvariga lärare: Malin Campbell och Jon Widmark
När, under vilka veckor? v 40, 45-

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur kan du skapa en bild utifrån musik?

Vad är en illustration?

Hur kan du få fram den känsla du vill förmedla med hjälp av färg, form och olika uttrycksätt?

Vad är bildkomposition och hur kan du använda dig av den för att få fram ditt budskap?

Vilka bildutsnitt finns det? Och vilket passar för bilden du ska göra?

Hur fungerar Pixelmator?

Hur kan du utnyttja de digitala tekniker du har med iPad eller dator?

Hur kan du jobba i olika lager?

Hur kan du kombinera digitala tekniker med hantverksmässiga tekniker?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
– kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
– kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

Förankring i kursplanens syfte:

– Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

– Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker
– Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
– Analysera bilders uttryck, innehåll och funktioner

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

– Framställning av berättande bilder
– Kombinationer av bild, ljud och text
– Digital bearbetning av bilder
– Form, färg och bildkomposition samt deras betydelse och hur de kan användas i bildskapande arbete
– Ord och begrepp för att kunna läsa och samtala om bilders utformning och budskap 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Musikillustration pixelmator Matris


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lektion 1. Ni ska välja en låt/någon musik som ni vill arbeta och illustrera en bild utifrån.

Vi kommer att förbereda vår illustration genom att ägna en stund åt musiken som valts. Lyssna, läs och skissa, måla, teckna känslan och de ”bilder” du får och ser. Se bifogad uppgift:


Intro Musik Pixelmator

Lektion 2. Vi kommer att få en introduktion och genomgång av programmet Pixelmator av Jon. Då ska vi experimentera och öva för att lära oss programmets möjligheter.

Intro_pixelmator

Lektion 3- Nu ska vi göra vår musikillustration i pixelmator. Följ uppgiften nedan för ditt arbete:

Musikillustration Pixelmator uppgiftHur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Varför?

Sammanhang och aktualitet.


Projektet ska ge er möjlighet att få inspiration från det ni har runt om er samt att lära er att använda ett digitalt redigerings program för ett specifikt syfte.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga