Bild – åk 6 – Fantasikonst / Surrealism

Ansvarig/Ansvariga lärare: Malin Campbell
När, under vilka veckor? v36-

 

Vad?

Vad är surrealism?
Vad är typiskt för den surrealistiska konsten?
Hur ser dina drömmar ut?
Hur kan du gestalta en dröm/fantasibild?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Du kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
Du kan använda och ta del av olika uttrycksformer.

Förankring i kursplanens syfte:

Du får tillfälle att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt
Du fördjupar dig i en konstepok och får möjlighet att analysera bildernas uttryck, innehåll och funktion
Du får möjlighet att öva upp din förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka ett personligt budskapCentralt innehåll från kursplanen

Du skapar en bild utifrån givna förutsättningar

Din bild bygger på dina egna erfarenheter, drömmar och upplevelser med inspiration från surrealisternas konst

Du skriver en text som beskriver din målning, hur du tänkt och hur du gjorde den

Du provar en undersökande teknik där du använder färgen och formen på ett medvetet sättKunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Matris Fantasikonst Surrealismen


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar upp med att titta på bildspel med surrealistisk konst. Samtidigt som vi gör detta kommer vi att klottra. Efter det funderar vi på våra drömmar och fantasier. Hur ser dina drömmar ut? Har du någon återkommande dröm? Eller din fantasi? Hur ser den ut? Detta gör vi genom VT rutinen Think Pair Chair tillsammans med din parkompis.
Vi har sedan jobbat med olika bilduppgifter för att fördjupa vår förståelse för surrealismens uttryck. Vi har gjort surrrealistiska collage där vi hittade en bakgrund och sedan klippte och klistrade in saker. Vi har även tecknat/målat ögon utifrån Rene Magrittes målning ”The false mirror”. 
Vi har även gjort enkla bildanalyser av olika surrealistiska målningar tillsammans i klassen för att förstå att bilderna berättar.

Skapa nu en egen surrealistisk bild. Använd dig av surrealismen och dig själv (dina drömmar, känslor, upplevelser, fantasi) i ditt bildarbete till ett personligt uttryck.Se uppgift:

Fantasikonst Surrealism

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer att bestämma tillsammans hur vi ska visa för varandra vad vi har gjort.Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Lektion 1: Filmvisning samt övningar

Lektion 2-3: Collage

Lektion 3: Klotter och bildvisning

Lektion 4-9: Bildarbete samt text

Lektion 10: Konstvisning

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Vi kommer här att gå igenom en speciell konststil om när och hur den uppstod samt se hur den fortfarande är aktuell i samtiden.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga