Bild – åk 5 – Olika material och Abstrakt konst

Material och Abstrakt konst

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell

När, under vilka veckor? v46-

Vad?

Vilka olika material finns det att måla med?
Hur är de olika materialen att måla med?
Vilka olika uttryck har olika material?
Hur beter sig olika material och när är de bra att använda?
Vad är abstrakt konst?
Hur kan man använda olika material så att det blir en blandteknik i bilden?


Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder kan framställas och presenteras med olika material och metoder.
Uppgiften bidrar till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska även uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Centralt innehåll från kursplanen:

Eleverna får kunskaper i olika material och hur de kan användas samt hur de benämns.
Uppgiften blir att framställa bilder med olika material och att förstå begreppet blandteknik.
Vi tittar på abstrakta konstverk genom tiden och eleverna får sedan själv skapa sitt abstrakta konstverk.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Du har framställt ett antal bilder med olika material och satt samman dessa på ett papper.
Bilderna är delvis genomarbetade och visar på en förståelse för de olika materialen.
Du har skapat en abstrakt bild med blandteknik på ett delvis genomarbetat och genomtänkt sätt.
Du kan berätta om din bild och hur du arbetat med den.
Du vet vad en abstrakt bild är.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att gå igenom olika kritor, pennor och målarfärger. Först var och ett för sig, för att sedan kombinera dessa med hjälp av blandteknik i en abstrakt bild.
Vi går igenom uppkomsten av abstrakt konst och tittar på olika konstnärers verk genom tiden.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer att titta på de olika konstverken tillsammans där man själv eller en vän berättar om bilden man gjort. 
Vi kommer att diskutera de olika material och vad som är typiskt för dem.

Tidsplan, när ska vi göra vad?

Varför?

Uppgiften ska hjälpa eleverna att få en förståelse för olika material samt kunskap om olika målerimaterial som grund för fortsatt bildskapande.


Övergripande mål från LGR11 2.2:

Att eleverna kan använda och ta del av många olika uttrycksformer samt utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.