Bild – åk 5 – Kroppen/Skulptur och Giacometti

Ansvarig/Ansvariga lärare: Malin Campbell
När, under vilka veckor?

Höstterminens grupper v36-41, Vårterminens grupper v4-10

 

Vad?

Hur ritar man en kropp?

Vilka proportioner har kroppen?

Hur kan man uttrycka en känsla m h a kroppen?

Vem var Giacometti?

Hur kan vi göra skulpturer i ”Giacometti stil”?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer

Förankring i kursplanens syfte:

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Bildframställning och Redskap för bildframställning: Tre dimensionellt arbete/Skulptur med ett känslouttryck utav materialen ståltråd, lim, gipsbindor eller tidnings- och silkespapper.

Bildanalys: Konst från olika tider och hur de är utformade samt ord och begrepp för att kunna samtala om bildernas (skulpturernas) utformning och budskap.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

  1. Bildframställning – Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  2. Redskap för bildframställning – Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

  3. Bildanalys – Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Projektet är ett samarbete med matematiken och NO´n där de jobbar med mått och kroppen. På bilden kommer vi att lära oss kroppens proportioner och hur man tecknar en kropp. I arbetet använder vi olika metoder och tillvägagångsätt.

Efter det ska vi titta på en skulptör som heter Giacometti och se hur han gestaltar kroppar. Vi kommer sedan själva att göra kroppar i ”Giacometti-stil” med hjälp av ståltråd, gips eller silkespapper. Varje skulptur ska också ha ett speciellt känslouttryck såsom glad, lycklig, ledsen osv.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi tittar på skulpturerna tillsammans och placerar sedan ut dem i klassrummet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Lektion 1 – Genomgång av kroppens proportioner samt rita upp dem på en mall.

Lektion 2 – Kroki och undersöka olika ställningar och vad det gör med kroppen.

– ”Rutgubbe”

Lektion 3 – Genomgång av uppgiften och Giacometti med bildvisning

Lektion 4-6 Skulpturarbete

Varför?

Sammanhang och aktualitet.

Projektet är ett samarbete med matematiken och NO´n där de jobbar med mått och kroppen.Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana