Bild – åk 4 – Porträtt av dig

Ansvarig/Ansvariga lärare: Malin Campbell
När, under vilka veckor?

Lära känna porträtt höstterminens grupper v36-37 samt vårterminens grupper v4-5,

Spegelporträtt höstterminens grupper v43, 45-48

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor:

Hur har konstnärer gestaltat sig själva och andra genom tiderna?

Hur vill du göra ett porträtt av dig själv?

Vilka färger och material tycker du om?

Vad är det som speglar dig? Hur kan du visa det i din porträttbild?Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer

Förankring i kursplanens syfte:

Här får du möjlighet att pröva dig fram och skapa ett alldeles eget porträtt med olika tekniker och material för att hitta fram till ett uttryck som du tycker speglar dig.

Du ska även presentera din bild på ett för dig passande sätt.

Vi kommer bl a att använda oss av och lära oss begrepp som monotypi, popkonst och kubism.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Bildframställning/Redskap för bildframställning

Vi använder oss av olika plana och formbara material så som färg, papper, tidningar, pärlor, tyger.. för att göra ett porträtt som visar och berättar om dig.

Bildanalys:

Historiska och samtida porträttbilder om deras uttryck och hur de är utformade.

Samtala om porträttens utformning och budskapKunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

  1. Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  2. Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

    3. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.


Hur?

Vi kommer att:

– måla snabba porträtt av varandra för att bekanta oss med klasskamraterna och hur våra ansikten är uppbyggda

– titta på porträtten som kompisarna gjort av oss och se om de förmedlar någon speciell känsla/stämning

– välja ut ett av porträtten och förstärka denna känsla med hjälp av färger

– titta på ett flertal konstnärer och hur de har arbetat med porträtt

– göra spegelporträtt som sedan trycks (monotypi)

– arbeta vidare på ett porträtt utifrån olika material och ingångar

– redovisning. Eleverna kommer att visa upp och berätta om sitt porträtt antingen muntligt eller skriftligt. Hur har du arbetat? Vilken var din inspiration? Material? Konstnär?

Lektion 1: Teckna porträtt av varandra utan att titta på pappret. Samla ihop porträtten av sig själv och se om de uttrycker någon speciell känsla/stämning. Välja ut ett av porträtten och förstärka den känsla du ser med hjälp av färger.

Vi sätter upp porträtten och samtalar kring bilderna.

Lektion 2: Spegeltryck.

Lektion 3: Bildvisning av olika konstnärers porträtt. Skissa på hur du ska arbeta vidare. Kolla på bilder i de böcker jag har med samt mitt bildspel.

Börja arbeta med porträttet

Lektion 4 och 6: Avsluta porträttarbetet.

Lektion 7: Uppphängning samt presentation av porträtten.

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

Att gå i Jupiter innebär att ni nu har bild på schemat. Jag som lärare är ny för er och även flera av era klasskamrater är nya. Vi kommer därför genom detta bildarbete att presentera och bekanta oss med varandra. Även bildsalen med dess material och rutiner går vi igenom.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

  • Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans
  • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
  • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana