Bild – åk 4 – Att måla på olika sätt

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell

När, under vilka veckor?

Höstterminens grupper v38-42

Vårterminens grupper gjorde en kortare variant v 7-8 där de fritt fick skapa utifrån de olika teknikerna

Vad?

På vilka sätt kan man måla?

Vad finns det för olika verktyg att måla med?
Hur kan man måla på flera olika sätt?
Vad kan vi kalla dessa olika sätt att måla?
Hur kan man få fram olika stämningar, känslor och budskap med sättet man målar på?
Hur kan du förstärka ditt uttryck med olika bilder/symboler?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg
– kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Vi kommer att experimentera och testa olika sätt att måla på. Vi kommer att använda oss av vattenfärger och ett antal olika verktyg att måla med.
Vi ska se hur vi kan måla på olika sätt och hur vi kan använda detta för att gestalta ett par motsatsord som t ex kärlek-hat, glädje-sorg, kaos-lugn..
Nästa steg är att förstärka dessa känslobilder med urklipp från tidningar. Dessa collage kommer vi sedan att jämföra, se likheter, skillnader och vad vi kan upptäcka med färger, symboler och sätt att måla.

Kunskapskrav:

– framställa bilder med målarfärg där eleven använt olika måleritekniker och verktyg
– gestalta motsatsord på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck
– kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion
– kunna ge enkla omdömen om arbetsprocessen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Gemensam genomgång av vattenfärg och ett antal olika sätt att måla på
Eget experimenterande om hur man kan måla
Gestalta motsatsord på A5
Förstärka ordet med urklipp från tidning alt. egna målade detaljer
Detektivarbete och diskussioner


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Uppsatta bilder ord för ord – Titta igenom och fundera
Gemensamma diskussioner om Jämförelser – Likheter/Skillnader
En reflektion kring upptäckterna skrivs ner i skissboken

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v 38-39 Genomgång måleritekniker
v 40-41 Experiment och motsatsord
v 42 Reflektioner och jämförelser

Varför?


Övergripande mål från LGR11 2.2:

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
– kan använda och ta del av många olika uttrycksformer
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga