Att teckna

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell
När, under vilka veckor? v 20-23

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är teckning?
Vad är blyerts, kol och tusch?
Hur kan jag använda de olika teckningsmaterialen?
Vad är valörer?
Hur få fram ljus och skugga?Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker samt med olika material,Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genom arbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.Hur?

Hur ska vi arbeta?

Att teckna

Vi kommer att arbeta med teckning på olika sätt. Vi kommer att använda de olika materialen blyerts (olika hårdhetsgrad), kol samt flytande tusch.

Detta ska du göra – Teckna med blyerts i din skissbok i uppgift 1-3. Övriga uppgifter gör du på lösa blad.

 1. Krumelurteckning – öva att titta, se och teckna av de linjer du ser.
 2. Du väljer ett föremål och gör en linjeteckning
 3. Du ska teckna samma föremål i en valörteckning (gråskala)
 4. Ta bladet där du gör en gråskala av tre olika material. Fyll i Blyerts och Kol samt flytande tusch. Se till att gå från det allra ljusaste du kan till det allra mörkaste.
 5. Teckna en skog i blyerts på A4. Se instruktioner. på tavlan.
 6. Teckna en skog med kol på A4
 7. Teckna en valfri bild. Välj en bild du tecknar av eller gör något valfritt ur huvudet. Alternativt så kan du bara jobba abstrakt med linjer, former, och valörer. Du kan använda dig av alla tre materialen eller välja. Experimentera med hur du kan använda dem. Teckna på A4 eller A3.
 8. Extra uppgift: Frottage. Jag ger dig instruktioner.Varför?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,