2:D och 3:D

 

Ansvarig/Ansvariga lärare:Sandra Hamn

När, under vilka veckor?

v.45-47

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är 2D och 3D?

Hur ser figurer i 2D och 3D ut?

Vilka former kan vi skapa i 2D och 3D?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, 
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga 

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor och volymer.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Beräkningar på berörda sidor i matteboken. 

Konstruktioner i 2D och 3D med tandpetare och ärtor.

Rita 2D och 3D figurer och avbilda konstruktioner i 2D och 3D.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna kommer att visa och berätta om sina geometriska figurer för övriga klassen. Vi kommer att tillsammans diskutera vad som kanaliserar det olika objekten och hur de kan konstrueras/avbildas. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.45

Repetera de geometriska formernas namn från åk2, arbeta med stencil och bygg snöskulpturer. Arbeta med problemlösning i form av ”tornet”. 

  1. 46

Bygg 2D (platta former) med kikärtor och tandpetare.

Vad är 3D?

Repetera de geometriska kropparnas namn från åk2,

Skapa 3D figurer bestående ev geometriska kroppar med tandpetare och gula ärtor.

Arbeta med geometriska kroppar, hörn, kanter, sidor och sidytor i matteboken.

  1. 47 

Bygg geometriska kroppar av papper. Klipp ut och sammanfoga delarna. Visa och diskutera med övriga klassen om hörd och sidor. 

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet: 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.