Yayoi Kusama

Yayoi Kusama!

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När?

Venus Röd, v 45-49

Venus Grön v 15-18

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

-Vem är Yayoi Kusama?

Förankring i kursplanens syfte

-Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

-Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

-Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll från kursplanen

Bildframställning

-Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

-Återanvändning av bilder eget bildskapande, till exempel reklam, konst och nyhetsbilder.

-Presentationer av eget bildskapande

Redskap för bildframställning

-Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i skapande arbete.

-Material och verktyg för att skapa berättelser med bilder och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

kunskapskrav Venus

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Jag börjar med att presentera konstnären Yayoi Kusama som vi ska inspireras av när vi skulpterar.

Vi pratar tillsammans om vad som kännetecknar hennes konst och vad hennes budskap kan tänkas vara. Uppgiften är:

Tolka konstnären Yayoi Kusama genom att göra en egen målning. 

Bildspel: yayoi Kusama bildspel

Film om Yayoi Kusama:    https://www.youtube.com/watch?v=0UFXTbDTrjk

-Skissa och planera hur just din målning skulle se ut. Googla gärna runt och ta reda på så mycket som möjligt om konstnären. Ju noggrannare du skissar desto mer förberedd är du inför målningen.

-Jag vill att det i målningen ska synas att du har blivit inspirerad av Yayoi Kusama, men den ska också spegla din personliga tolkning.

Material: A3-papper, akrylfärg

Avsluta med att skriva en beskrivande text. Det som ska finnas med är:

  1. Kort text om konstnären + bild på några av hennes verk
  2. Vad i hennes konst har du blivit inspirerad av och hur syns det i din tolkning?
  3. Bild på din färdiga tolkning.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar tillsammans. Vi utgår från den beskrivande texten. Jag bedömer både arbetsprocessen och det färdiga resultatet, samt elevens förmåga att beskriva sitt arbete.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1. Bildspel och inspiration från konstnären Yayoi Kusama. Jag presenterar uppgiften. Skissarbete.

Lektion 2. Arbeta med din tolkning

Lektion 3. Arbeta med din tolkning

Lektion 4. Redovisning och utvärdering

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Genom att tolka en modern konstnär och gestalta något eget får du chansen att utveckla ett eget bildspråk och uttrycka dig konstnärligt. Modern konst säger något om din samtid och det är viktigt att du får ta del av den.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.

Utvärdering

Vi utvärderar gemensam under redovisningstillfället.