Vi tar över genomgången!

Ansvarig lärare: Teacher Forselius

När, under vilka veckor? v.11-15

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

  • Hur kan vi få användning i vardagen av vår nyvunna kunskap?
  • När och hur använder vi de geometriska satserna?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte:

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I grupper om två-tre kommer ni få möjligheten att välja ett område att fördjupa er i. Ni kommer få fyra lektioner på er till ert jobb. Därefter kommer ni att hålla en genomgång för övriga klasskompisar.
Vi avslutar perioden med någon form av diagnos för att du själv skall kunna stämma av om du har koll på området.

”The teacher step back”

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Via aktivt deltagande under lektionerna och genom att ni gruppvis håller i en genomgång.
Jag kommer inte att bedöma er i någon specifik förmåga under det här projektet utan all lektionstid skall ses som en möjlighet att visa upp kvaliteter inom de olika förmågorna.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka 11:

Mån/Tis: Intro av projekt samt uppdelning i grupper.

Onsdag: Jobb i gruppen med uppgiften.

Tors/Fre: Jobb i gruppen med uppgiften.

Vecka 12

Mån/Tis: Jobb i gruppen med uppgiften.

Onsdag: Jobb i gruppen med uppgiften.

Torsdag (grön): Genomgångar om Längdskala samt Area-Volymskala

Fredag (röd): Genomgångar om Likformighet/Kongruens, Längdskala samt Area-Volymskala.

https://www.youtube.com/watch?v=-yN2m850L8Q

Vecka 13

Måndag: Genomgångar om Likformighet/Kongruens

Tisdag: Skolbio

Onsdag Grön: Genomgång om Pytagoras sats (Julian, Maja, Leo) samt Area och Volymskala (Andrea, Lova, Nellie)

Film om area och volymskala

Film om Pythagoras sats

Onsdag Röd: Likformighet/Kongruens, Pytagoras sats. samt Symmetri

Torsdag Grön: Genomgång om Längdskala (Chrisse, Felix), Symmetri (Sarah, Sara, Isabella) samt Pyt.sats (Hugo, Embla, Max).

Vecka 15

Måndag: Eget jobb med boken och era egna uppgifter.

Uppgifter SG

Skala matte uppgifter

Tisdag: Genomgångar om Area-Volymskala samt Längdskala.

Uppgifter SR

Onsdag Röd: Eget jobb med uppgifter.

Onsdag Grön: NP-fysik

Torsdag: Diagnos + rätta själva

Diagnos – Solen Grön

Facit Solen G

Fredag: Diagnos + rätta själva

Diagnos – Solen Röd

Facit SolenR