Veckobrev v 40

Alla härliga Jupiterelever

Då var vecka 40 snart till ända. Vi har denna vecka fått ha en heldag tillsammans utanför skolan då vi har vandrat runt Kvarnsjön. Det var en heldag ute där vi har promenerat, ätit matsäck, fikat, varit miljöhjältar och städat naturen (på ert eget initiativ). Förmiddagen var en ganska blåsig historia men vi vandrade på i ett ordentligt tempo och höll oss varma. Under första stoppet för dagen hade vi en tipsrunda med frågor om naturen och allemansrätten. Efter det gick vi vidare för ett stopp och lunch uppe på ett berg med utsikt ut över sjön. I slutet var det många som var trötta men det var inte konstigt efter att ha varit ute och vandrat en hel dag. Vi upplevde det som att ni elever tyckte det var kul, både att få vara ute men också att alla i Jupiter var ute tillsammans. Alla kunde gå och prata och umgås med alla vilket ni hade önskat. Vi vuxna tyckte detta var super, att återigen få vara tillsammans med er men på en annan plats.

När vi var i naturen var det många som direkt kom in på vårt område i NO, kretslopp och vad som växer i vårt närområde. Det var till och med några som letade olika mossor och lavar och försökte artbestämma dem. Några mossor och lavar ni artbestämde var kvastmossa och renlav.

I NO har vi fortsatt med vår naturruta. Vi har nu artbestämt vad som finns i vår naturruta (de största och tydligaste växter, djur, svampar mm). Vi har använt våra iPads för att hitta de olika arterna. Nästa vecka kommer vi att börja jämföra våra naturrutor med varandra för att se om något skiljer sig och vad som är lika, likheter och skillnader.

Nu har också alla fått genomföra en ny undersökning under halvklasstimmen som heter ”Det slutna rummet”. Vi har diskuterat vad som kommer att ske  (fotosyntes, kretslopp) och vi får nu studera vad som kommer att hända i burken med vår växt under en bra tid framöver.

I svenskan fortsätter vi med vårt läsprojekt kring Sejtes skatt. Vi har sammanfattat boken genom att rita bilder av olika händelser och visat dem i kronologisk ordning. Kronologisk ordning betyder att händelserna ska komma i rätt följd. Vi har också haft stafettläsning och det är roligt att höra er både att ni börjar bli säkrare och säkrare i läsningen, att läsa högt men också att det är fler och fler som vill läsa högt och det många gånger under lektionen. Antalet ”pass” har minskat. Alla får säga pass om man inte vill läsa just där och då men fler väljer att läsa. Så kul!

Vi vill påminna om föräldramötet som kommer att ske nästa vecka på onsdag 10/10 kl 18:00-19:30. Vi ses i Jupiters klassrum.

Hälsning från Klubben:

Snart är det dags för Höstlov och inför det behöver vi på fritids och klubben veta om ditt barn behöver omsorg under lovet. Ni gör anmälan via schoolsoft, ska ditt barn vara här fyller ni i aktuella tider för v. 44. Ska ditt barn vara ledigt skriver ni ”ledig” under ”kommentar från vårdnadshavare”. 
 
Detta är mycket viktigt att ni gör och det gäller ALLA barn inskrivna på fritids eller klubben. Vi behöver era anmälningar senast 7 oktober för att planera bemanning och aktiviteter. 
Hälsningar Fritids och Klubben

Ha nu en trevlig helg så ses vi alla på måndag igen!

Krister, Ayla, Camilla och Marie

 

4 kommentarer

Kommenteringen är stängd.