Taluppfattning

Ansvarig: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? 35- 42

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur använder vi algoritmer i de fyra räknesätten?
Hur används de fyra räknesätten med de negativa talen som ni mött tidigare?
Hur kan svaret vid multiplikation bli mindre?
Hur kan svaret vid en division bli större?
Vad är potenser? När används de? Hur räknar vi med de?

Underlättar prefixen?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen:

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal och tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Begreppsförmågan:

E C A

Kan grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.Har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metodförmågan:

E C A

Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med tillfredställande resultat.


 

Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med gott resultat. Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter och förändring med mycket gott resultat.

Kommunikationsförmågan:

E C A

Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar och ganska mycket räknande, både individuellt och i grupp.
Följ tidsplanen som står för varje vecka. Om du inte är klar så blir det läxa till veckan därpå.

Vi kommer även att jobba med interaktiva sidor samt material från annan litteratur.

Begreppsdiskussioner

Avslutande test

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande i diskussioner och väl utnyttjande av lektionstid kommer du kunna visa upp för mig vilken nivå du kommit till i de olika förmågorna. Du kommer även få möjlighet att under det skriftliga provet visa vad du kan.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vecka 35

Mån (r+g): Introduktion, genomgång av LPP samt problemlösning

Tis (r+g): Eget jobb inför utv.samtal. Om du blir/är klar kommer jag förse dig med mattteuppgifter.

Fre (r+g): Vad var negativa tal? Vad pratade ni om i sexan? Hur adderar och subtraherar vi med dessa tal?
Egen räkning på sid. 9-14
Film om negativa tal: https://www.youtube.com/watch?v=HrOjdiXTGyA

Vecka 36

Mån (g+r): Studiedag OBS! Titta på filmen om neg.tal

Film om mult. och div: https://www.youtube.com/watch?v=plex8kw-ZKY

Tis (r+g): Prat om filmen ni tittat på om multiplikation och division med negativa tal sedan spelar vi domino med multiplikation och division.

Fre (r+g): Egen tid till att räkna uppgifter på sidorna 9-18. Till nästa vecka skall alla vara klara med dessa sidor!!

Vecka 37

Mån (g+r): Diagnos – taluppfattning

Tis (r+g): Potenser. Hur och varför används potensform? Missuppfattning. Boken sid. 20-22

Film om potenser: https://www.youtube.com/watch?v=2fPWE0dRq8k

Fre (r+g): Fortsatt jobb med diagnosen och därefter egen räkning på sidorna 21-22.

Vecka 38

Mån (g+r): Multiplikation och division med potenser. Prioriteringsregler. Uppgifter finns på sidan 24-25.

Film om mult. och div med potenser: https://www.youtube.com/watch?v=xOuf-0Il-Ao

Tis (r+g): LEMSHAGASPELEN

Fre (r+g): Ca 20 min till egen räkning på avsnitt 1:5 och därefter tar jag över lektionen 🙂

Vecka 39

Mån (r+g): Grön: Inställt – teaterbesök
Röd: Utematte i Gustavsbergs Centrum

Tis (r+g): Kvadratrötter! Vad är det? Genomgång och därefter räkning i boken på sidan 26-27.

Fre (r+g): Genomgång av tiopotens och grundpotensform, ett sätt att kunna skriva samtliga tal med hjälp av tiopotenser. I boken hittar du det på sidorna 28-31
Film om grundpotensform: https://www.youtube.com/watch?v=c9zL_hrAVxU

Vecka 40

Måndag (g+r): Egen räkning på sid. 30-31. Om man blir klar så kommer man att få räkna på några fermiproblem.

Tisdag (r+g): Vikarie då jag är ute och vandrar. Ni skall arbeta med följande material.
lektionsjobb-tisdag

Fredag (r+g): Genomgång av prefix och gällande siffror.

Vecka 41

Måndag (g+r): Vi lägger tillsammans upp en planering över de lektioner som är kvar fram till provet.

Mattehjälpen Rasmus: http://www.rasmus.is/SV/T/u/stu0mn.htm

Matteboken:http://www.matteboken.se/

Olika genomgångar: https://www.swedenacademy.com/courses/chapters/480

facit-begreppstest-och-kapiteltest

Tisdag (r+g): Egen träning + värdera lösningar

Fredag (r+g): Egen träning

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Pedagogisk dokumentation