Tälja

Ansvarig lärare: Ayla Lannestedt

När: v.36-v.40

Vad?

Vad är en kniv och hur fungerar den?

Olika träslag, vad är det som är olika och gör de olika?

Egg på olika verktyg, vilka verktyg och på vilket sätt?

 

Hur?

I uppstarten undersöker vi knivens olika beståndsdelar och egenskaper, vad ÄR, HAR och KAN en kniv. Säkerhets-  och teknikgenomgång för att undvika skador och minimera riskerna.

Eleverna kommer att få testa att tälja i två olika hårda, torra träslag  och två olika färska träslag. Vi kommer även att experimentera med att tälja i grönsaker för att öva olika grepp och tekniker för att göra små former.

Eleverna kommer i slutet av temat att få skapa ett bruksföremål i färsk trä, tex. en krok, knopp till potatissticka, smörkniv, marmeladsked.

Varför?

Kniveggens skärande egenskaper återkommer i väldigt många verktyg och maskiner. Att känna till risker och möjligheter (samt lagar och regler) kring eggverktyg är en stor del av vardagen och samhället idag. Likväl är den historiska användningen av knivar förekommande i alla mänskliga kulturer.

Många elever möter idag kniven i dator och tv-spel, för de är kniven ett vapen eller en leksak. Kniven som bruksföremål för skapande är för många barn något nytt. De är vana vid knivar i köket och saxar i skolan, endast scouter eller friluftsintresserade föräldrar introducerar kniven i yngre åldrar.

Genom att visa på och lära sig att kniven är ett verktyg som kan göra gott vill jag ändra elevernas syn på kniven och främja en fredligare inställning till den, som motsats till vapen och leksak.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Övergripande mål från LGR11 2.2

Centralt innehåll från kursplanen

Förankring i kursplanens syfte

 

Utvärdering och dokumentation