Sverigeresan

Ansvarig/Ansvariga: Fredrik Pettersson
När, under vilka veckor? v.45-v.10

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

– Vad har man kartor till? Vad är de bra till?

– Kan man alltid lita på en karta?
– Vad gör en geograf och vad menas med geografi?
– Hur går minecraft till på riktigt och vad händer på vägen till att man har färdigt stål?
– Hur rinner vattnet i älvarna och hur hänger detta samman med vattnets kretslopp?
– Varför är vattenkraftverk både bra och dåligt?
– Varför lever samerna i norra Sverige?
– Hur är det att försörja sig i olika delar av Sverige som ex i fjällen, i skogsbygd, i jordbruksbygd, i kustbygd?
– Var finns det mest berg/fjäll i Sverige eller odlad jord?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– Orsaker & samband: ex hur vattnetskretslopp fungerar.
– konsekvenser: exav att bo i olika delar av landet för t ex tillgång till jobb.

– Jämförelser: t ex mellan samernas livsstil idag och tidigare.

– Slutsatser om t ex betydelsen av olika naturresurser.
– Avvända geografiska hjälpmedel som t ex väderstreck, kartböcker
– kunna lokalisera viktiga referenspunkter/platser i Sverige.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Livsmiljöer
• De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
=> Vad det innebär att leva i olika typer av natur och kultur områden t ex fjällområde, skogsområde, kustområde och jordbruksområde.
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
=> Betydelsen av olika naturtillgångar som järn, trä, fisk och odlingsbar mark. 
=> Beskriva var i Sverige dessa tillgångar i första hand finns.
=> Betydelsen av vatten som grund för odling, liv energi.
=> Beskriva och Förklara vattnetskretslopp och hur detta även förklarar floder/älvars lopp.
 
• Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
=> Visa på orsaker till varför vissa delar av Sverige är mer befolkade än andra.
Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
=> Sveriges namngeografi 
• Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
=> Väderstreck
=> Hur man hittar i en kartbok
=> Vanligaste symbolerna och färgerna på en karta.
=> Hur man mäter avstånd på en karta
• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
=> Väderstreck
=> Kretslopp
=> Naturtillgångar
=> ekologiskt jordbruk
=> Kust, kalfjäll, 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisenHur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att bege oss ut på en resa runt om i Sverige där vi tillsammans undersöker olika företeelser. Vi kommer ikläda oss rollen som geografer för att studera vad en sådan gör. Som geografer kommer vi studera kartor och andra geografiska verktyg för att bättre förstå och använda dessa. Det är i dessa verktyg vi startar våra förberedelser.
Vi tar oss från fjällområden och sedan rut i olika landskapstyper för att förstå hur det är att leva där.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vid diskussioner om det vi jobbar med i klassen, läxförhör och ett slutuppdrag sist av allt.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.45 Kartan som verktyg (väderstreck, rutnät, register) geografens jobb, var startar vi,

v.46 Resan startar- farkoster, första resmålet – minekraft på riktigt, vi ser oss om kring på fjället och träffar samer.
v.47 Lappland – kartan och vi följer vattnet till dess källa.
v.48-50 Vattnetskretslopp, älvar och kartor
v.2-4 Kartor samer och fjällbygd
v.5-6 Kartor och skogsbygd
v.7-8 Kartor jordbruksbygd

v.10 Kustbygd och slut uppgifter

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

 

Sammanhang och aktualitet:

Vi skapar oss en grundläggande förståelse för geografiska verktyg och de viktigaste grunderna om hur Sverige ser ut, när det gäller naturtyper och dess livsvillkor.