Solen veckobrev v 36

Käraste Solar 

Solen strålar letar sig fortfarande fram då och då, underbara höst! Nu är vi igång för fullt med skolarbetet i alla ämnena. Det är roligt att se er lust och glädje att ta er an era uppgifter!

Veckan som gått

Vi började veckan med mentorstimme där vi genom rutinen koppla, vidga, utmana funderade och diskuterade kring gruppsamarbetet i 12-grupperna den första skolveckan. Vi funderade bl a på Koppla – Vad i det ni gjorde ti/on påminner om pos/neg tidigare erfarenheter ex på bra saker elever/en själv gjorde eller mindre lyckade. Vidga Vad i det som skedde gjorde att gruppen kom framåt eller vad var bra att ta med sig som gynnar samarbete. Utmaningar Vad är utmaningar vid samarbete och vad kan man själv bli bättre på. Utifrån era tankar skapades sedan mål på IUP utifrån ett gruppfokus. Nästa mentorstimme fortsätter vi att förbereda oss inför utvecklingssamtalet och då kommer vi ha ämnesfokus.

Vi har även kommit igång med vårt teknikprojket – bilkonstruktion. Vi har i veckan börjat med att göra skisser och ritningar och lite smått börjat bygga på bilarna. Det är kul att se er kreativitet, ert samarbete och er problemlösningsförmåga. I matten har vi lämnat procentavsnittet för att jobba med koordinatsystem, grafer och linjära samband. Vi startade upp med att träna på koordinater och x- och y- axlar genom att spela sänka skepp.

Under fredagen hölls skolval på Lemshaga. Alla elever i årskurs 7-9 fick möjlighet att rösta på det parti man tänker och tycker ska sitta i riksdagen. Valet gick till precis på samma sätt som det ”stora” valet och rösterna räknas och skickas in. Resultatet kommer sedan presenteras nationellt för vad Sveriges ca 400.000 högstadie elever tycker. Husrådets elever var extra ansvariga under valdagen: De tog hand om de yngre eleverna som kom på besök till Ladan och gav information om partierna och hur ett val går till.

Veckan som kommer

En skolvecka enligt schema, med undantag för teater torsdag 13/9. Teatern heter Framtiden och är en klassrumsföreställning som i dramats och lekens form låter eleverna diskutera och debattera frågor som rör framtiden. Vi kommer att hålla till i L1-L2 mellan 13.30-15.00. Obs! Obligatorisk närvaro.

Varmt välkomna på föräldramöte onsdagen 12/9 kl 18-20.30. Ni kommer bl a att få gymnasieinformation från vår SYV Daniel. Om ni har önskemål kring något som bör tas upp maila någon av oss mentorer innan mötet. OBS! Föräldramötet är framflyttat till 26/9 samma tid. 

Skolfotografering kommer att ske under torsdag 13/9. Solen grön tar kort 9.40 och Solen röd 10.10. Eventuellt spexfoto kommer att tas vid senare tillfälle.

Praktisk Info

Avtal att skriva på – (Vi saknar fortfarande många avtal)

Ni behöver skriva på avtalen nedan igen. Skriv ut (om ni kan), skriv på och lämna in dem till oss på tisdag. Vi kan skriva ut åt er på måndag om ni inte kan skriva ut hemma.

Datoravtal finner ni under praktisk info på hemsidan. http://lemshaga.se/wp-content/uploads/2016/02/Avtal-om-användning-av-tekniska-hjälpmedel-åk-7-9-1.pdf

Elever som har specialkost ska lämna in en ny infolapp om vad man har för kost/allergier. Detta är viktigt för köket. Lappen lämnas in till oss. Köket behöver få in den snarast! Specialkost blankett – Specialkost

Skåplås

Kom ihåg att ni ska ha godkända lås på era skåp.

Värdesaker

Vi vill påminna er om att ni inte bör ta med er värdesaker till skolan. Skolan avråder det. Det ni tar med er till skolan måste ni själva ta hand om och ha ansvar för. Ni kan låsa in dem i skåpen. Skolan ansvarar inte för värdesaker som försvinner.

Viktiga datum

13/9 Teater Framtiden här på skolan. Dagen slutar ca kl.15. Obligatorisk närvaro.

13/9 Skolfotografering, Solen grön 9.40 och Solen röd 10.10.

17/9 Tid för utvecklingssamtal på förmiddagen. Om du inte har samtal har du sovmorgon och börjar efter mentorstimmen enligt ditt schema.

19/9 Utvecklingssamtal, 1/2 studiedag 1/2 ledigt.

25/9 Lemshagaspelen, idrottsdag, matsäck

26/9 Föräldramöte med gymnasieinformation kl.18-20.30

19/10 Orientering

29/11 Muntliga NP

Trevlig helg önskar solens mentorer