Skriva berättelse

Ansvarig

Catrin Colliander


Klass

Tellus


När

Vecka 49-04


Övergripande fråga

  • Hur skriver jag en berättelse som förmedlar upplevelser och får läsaren att vilja läsa mer?


Arbetsgång


v 48-51: Skriva en berättande text utifrån en given bild.

Moment

  • Strukturera en berättande text
  • Utveckla berättelsens handling
  • Beskriva och gestalta personer och miljöer
  • Variera språk och meningsbyggnad


v 2-4: Ge respons och bearbeta


Moment

  • Ge omdömen om andras texter
  • Bearbeta egen text utifrån andras respons


Bedömning