Skapa ditt drömrum/lägenhet

Bild – åk 4-designa din egen lägenhet/rum

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När, under vilka veckor? 

Jupiter från v 5

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 

Hur ser ett drömrum ut för dig?

Uppgift: Skapa ditt drömrum eller drömlägenhet med hjälp av kartong.

Övergripande mål från LGR11 2.2

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Förankring i kursplanens syfte

-Du får tillfälle att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.
-Du fördjupar dig i olika typer av bilder och får möjlighet att fundera på deras uttryck och innehåll.
-Du får möjlighet att öva upp din förmåga att kommunicera med en bild för att uttrycka ett personligt budskap.
-Du får lära dig ett sätt att analysera olika bilders uttryck.

Centralt innehåll från kursplanen

-Du skapar en mobil utifrån givna förutsättningar. Din mobil bygger på dina egna erfarenheter, fantasi, drömmar och upplevelser.
-Du skriver en text som beskriver din mobil, hur du tänkt och hur du gjorde den.
-Du provar en undersökande teknik där du använder färgen och formen på ett medvetet sätt

Kunskapskrav:kunskapskrav åk 4

Olika drömrum:

Malaika 9 år:     https://www.youtube.com/watch?v=c7aoCnYah-U

Enzo 11 år: https://www.youtube.com/watch?v=a3UaWp6CV4U

Linus 8 år: https://www.youtube.com/watch?v=Cd3hwU2BHfs

Drömrum keynote: drömrum

Hur? 

Hur ska vi arbeta?

1.Börja med att skissa på ett papper hur du vill ha ditt rum eller lägenhet. Planera färgval och stil på inredningen.

2.Genom att återanvända gamla kartonger ska du skapa ditt drömrum eller drömlägenhet. Du kan använda dig av allt material som finns i bildsalen när du gör inredningen till rummet/lägenheten.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

När alla rum är klara har vi en gemensam redovisning där var och en får chansen att utvärdera sitt arbete.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1. introduktion till uppgiften.  Skissarbete.

Lektion 2. Arbeta med modellen

Lektion 3. Arbeta med modellen

Lektion 4. Gemensam redovisning

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Genom att skapa ditt drömrum eller drömlägenhet får du chansen att uttrycka din identitet och tala om vem du är. Du får visa hur just DU vill ha i ditt boende och berätta vad DU tycker om.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande. Vi inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken.

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande , ett lärande för förståelse och mening. Bland annat frågar jag eleverna vad de Ser, vad de Tänker om det de ser och vad de Undrar när jag tittar på olika bilder. Tillsammans resonerar vi oss fram, beskriver och förklarar kring det vi tittar på. Allt för att synliggöra lärandet.

Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna under redovisningen.