Singapore Math – Matematikundervisning i världsklass på Lemshaga

Förra veckan deltog pedagoger från Lemshaga i en konferens där det var föreläsare från bl.a. Singapore som berättade om utbildningssystemet där och där Lemshaga fick vara exempel på hur vi kan arbeta med Singaporemodellen även här i Sverige, vilket visades bla på film från undervisningen i åk 1 och åk 5 på Lemshaga. Nedan några rader om hur modellen fungerar:

Sedan ett drygt år tillbaka arbetar vi med Singaporemodellen i matematik på Lemshaga Akademi. Singaporemodellen är en forskningsbaserad modell för undervisning i matematik där utgångspunkten är ett problemlösande förhållningssätt, fokus på samtal och dialog samt att ge alla elever en god förståelse för matematik. Undervisningen och läraren är en viktig del för att skapa detta och därför har alla matematiklärare fått fortbildning i modellen.

Arbetssättet sprids just nu bland skolor i Sverige och vi på Lemshaga är stolta över att vara bland de första att arbeta utifrån denna modell och på så sätt ligga i framkant. Singaporemodellen är en naturlig del i Lemshagas pedagogiska plattform, Visible Thinking där också fokus är att synliggöra och ge tid för elevers tänkande. Vårt arbete med Singaporemodellen har skapat intresse hos andra och vi har bland annat haft studiebesök men det har också gjorts en film med elever från åk 1 och åk 5, för att visa hur vi arbetar.

Åk 1 arbetar helt och hållet utifrån Singaporemodellen och använder också ett nytt läromedel kopplat till detta som heter Singma matematik. Även de äldre eleverna har börjat få ta del av Singaporemodellen och då i första hand vid problemlösning där de använder smarta visuella verktyg för att lösa matematiska problem. Projektet med Singaporematte leds av vår förstelärare i matematik, Josefine Rejler, och kommer successivt byggas på och till hösten kommer fler elever i F-3 vara en del i detta arbetssätt.  Läs mer om Singaporemodellen i artikeln nedan eller på www.singaporematte.se.

 

Artikel om Singapore Math, Admera Education 2017