Simskola

Ansvarig/ansvariga lärare:
Stina och Maggan (simlärare på Gustavsbergs badhus)
Pedagoger från förskoleklass: Maria Jones-Bentzer.

När, under vilka veckor?
Fredagar, under läsåret 2017-2018.

Vad?

Simskola i förskoleklass Pluto.

Frågeställning och följdfrågor:
-Vad är viktigt att tänka på när vi åker skolskjuts?
-Vad behöver du för utrustning när du åker till badhuset?
-Vilka regler och rutiner finns att förhålla sig till på ett badhus?
-Vad innebär vattenvanan och hur får vi det?
-Hur utvecklar vi våra simkunskaper?

 

Övergripande mål från LGR 11

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,

2.2 Kunskaper

  • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
  • Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

 

Förankring i kursplanens syfte:
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet kan påverka hälsa och välbefinnande.

Centralt innehåll från kursplanen

3. Förskoleklassen

  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
  • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Eleverna har simskola i tillsammans med i den mångrupp (Nix, Charon, Hydra) som de är indelad i på skolan. I varje grupp har 9 st sammanhängande simtillfällen någon gång under läsåret. Simskolan är förlagd på fredagar och eleverna åker med skolskjuts med ansvarig pedagog från skolan (tur och retur) till Gustavsbergs badhus.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Efter elevens nio simtillfällen bedömer simlärarna hur simfärdigheterna har utvecklats hos varje enskild elev.

De tittar på följande punkter:

  • vågar doppa huvudet / tvätta ansiktet. (vattenvana)
  • flyta.
  • bröstsim 5 simtag.
  • bröstsim 10 eller fler simtag.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
Under de nio simtillfällena kommer eleverna att få öva på att: doppa sig under vattenytan, hoppa från kanten, flyta, bentag, armtag, bröstsim, ryggsim, livräddning med hansalina och livboj samt att ta sig genom en vattenhinderbana.
Flythjälpmedel som korvar och plattor används varierande utifrån elevernas förkunskaper.

Varför?

Värmdö kommun har gjort en satsning där man erbjuder simskola för alla elever i förskoleklass. Som skärgårdskommun vill de ge alla barnen lika förutsättningar för att kunna lära sig simma. Vi åker i grupper om 12 barn i varje där eleverna utöver simträningen ges möjlighet till att lära känna varandra i ett mindre sammanhang och samverka med närsamhället.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.
Vi utvecklar skolans verksamhet i dialog och samverkan med närsamhälle, näringsliv och forskning
Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle?

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna
Vi utvärderar kontinuerligt efter varje tillfälle genom samtal om dagens innehåll och elevernas upplevelser.