Siffror

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marcela Salazar G

När, under vilka veckor? 43-

Vad? Siffror

Frågeställning (och följdfrågor):
Kan du siffrorna på spanska?

Övergripande mål från LGR11 2.2:
– Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte:
– Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
– Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:
– Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
– Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
Åsikter, känslor och erfarenheter.
– Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
– Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
– Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.