Selfie-Linoleumtryck

Bild – åk 7- Selfie- linoleumtryck/schablontryck

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När, under vilka veckor?

Venus röd – v 46-venus Grön- v 14

Vad?

Du ska gestalta din egen selfie med hjälp av linoleumtryck eller schablontryck.

Frågeställning och följdfrågor

Vad är en selfie? Vad är karaktäristiskt för en selfie?

Hur länge har man tagit selfies tror du?

Vad kan en selfie förmedla? Budskap?

Tar du selfies ibland? Hur kan det se ut?

Övergripande mål från LGR11 2.2

-Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt kan utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.

-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

-Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

-Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

-Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

-Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

-Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Centralt innehåll från kursplanen

-Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

-Presentationer av eget bildskapande

-Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

-Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften

-Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

-Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen- kunskapskrav-selfie

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi inleder arbetet med att prata om selfies. Jag visar ett bildspel om hur långt tillbaka i historien som man fotograferade selfies. Vi tittar på en film: The Art of The Selies-  https://www.youtube.com/watch?v=ontgK-_zBfQ Därefter får var och en göra en kort bildanalys på en selfie som jag visar på projektorn. Frågor att svara på när du analyserar bilden;

Bildanalys- ak-7-bildanalys

Du ska sedan skapa din egen selfie. Fota dig själv inom ramarna för hur en typisk selfie ser ut. Jag vill att det ska finnas ett budskap och ett tydligt uttryck i bilden. Tänk på hur du vill framställa dig själv i din selfie.

Maila mig bilden, jag skriver ut den i svartvitt. Sen ska du fylla i de tydligaste dragen i ansiktet. Fyll i skuggor och de drag som du vill förstärka med en mörk tuschpenna.

Alternativ 1. -Kalkera av bilden på en linoleumplatta.

-Börja karva i plattan med de verktyg som passar. Välj verktyg utifrån hur detaljerad din bild är.

-Därefter ska du välja en tryckfärg som samspelar med det uttrycket du vill få fram.

-Valsa färgen och tryck på A 3 papper. Testtryck först på mindre papper. Experimentera gärna med olika färger.

Alternativ 2. -Lägg OH-plast över bilden och fyll i de svarta partierna på nytt.

-Skär ut de svarta partierna i OH-plasten med en skalpell.

-Lägg den färdigskurna schablonen på ett papper och dutta i färg där du har skurit.

Keynote på uppgiften med schablonen: selfietryck

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi gör en gemensam redovisning när alla är klara. Efter avslutat arbete är det viktigt att du utvärderar din insats, för att göra ännu bättre ifrån dig nästa gång! Jag vill att var och en skriver ner svar på utvärderingsfrågor inför redovisningen;

Koncentration

1. Beskriv hur din koncentration har varit under arbetet med uppgifterna och varför.

2. Vad har du gjort när du inte har kunnat koncentrera dig?

3. Vad skulle hjälpa dig att koncentrera dig bättre i bildsalen?

Idéer och drivkraft

1.Varifrån hämtar du din inspiration? (Du får gärna skriva flera saker.)

2. Vad gjorde du om/när du inte fick några idéer?

3. Utnyttjade du tiden väl på lektionerna och hur syns det i dina arbetet?

Kunskap

1. Vilka är dina starka sidor i bildämnet? (Det kan vara t.ex idéer, tekniker, analys etc)

2. Vad har du har lärt dig/utvecklat mest under arbetet med uppgifterna? (Du får gärna

skriva flera saker.)

3. Vad kan du göra för att utveckla ditt kunnande och dina förmågor?

Ansvar

1. På vilka sätt har du bidragit till att skapa en bra arbetsmiljö i bildsalen?

2. Hur uppmärksam och aktiv har du varit vid genomgångarna och hur har detta påverkat

ditt resultat?

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1. Samtal kring hur man fotograferar selfies. Historiskt och idag. Bildanalys. Fotografering.

Lektion 2. Arbeta med din selfie. Linoleumtryck.

Lektion 3. Arbeta med din selfie. Linoleumtryck.

Lektion 4. Arbeta med din selfie. Linoleumtryck. Arbeta med dina utvärderingsfrågor.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

I gestaltningen får du använda dig av en gammal hantverksteknik, testa olika verktyg och fördjupa dig i ett nutida uttryck. Med koppling till samtiden och din egen vardag får du chansen att förmedla ett eget uttryck i din gestaltning. Att ta en selfie har de flesta någon gång gjort eller sett någon som gjort. Alla har olika erfarenheter kring att ta en selfie och vilka typer av selfies man har i sitt ”flöde”.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande. Vi inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken.

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande , ett lärande för förståelse och mening.

Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Vi utvärderar gemensamt under redovisningen.