Selfie -”Jag är”

Bild åk 5- Selfie-”Jag är”

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När, under vilka veckor? Mars grön och röd v 47- , v 8-

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

-Vad är typiskt för en selfie?

-Hur länge har man tagit selfies tror du?

-Vad tror du man vill säga med en selfie?

Uppgiften:

Du ska skapa en mobil med din egen selfie på skärmen. Selfien och mobilen ska uttrycka vem JAG ÄR.

Övergripande mål från LGR11 2.2

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Förankring i kursplanens syfte

-Du får tillfälle att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.
-Du fördjupar dig i olika typer av bilder och får möjlighet att fundera på deras uttryck och innehåll.
-Du får möjlighet att öva upp din förmåga att kommunicera med en bild för att uttrycka ett personligt budskap.
-Du får lära dig ett sätt att analysera olika bilders uttryck.

Centralt innehåll från kursplanen

-Du skapar en mobil utifrån givna förutsättningar. Din mobil bygger på dina egna erfarenheter, fantasi, drömmar och upplevelser.
-Du skriver en text som beskriver din mobil, hur du tänkt och hur du gjorde den.
-Du provar en undersökande teknik där du använder färgen och formen på ett medvetet sätt

Kunskapskrav:kunskapskrav åk 5

Hur?

Hur ska vi arbeta? 

Keynote :selfies med Mars

DEL 1

Varje elev får en bild på en mobiltelefon som ska klippas ut. Klipp även ut skärmdelen. Montera de båda delarna (baksidan och framsidan) på varsin sida av en kartongbit. Skär ut till en mobilform med skalpell.

Ta en selfie med min mobil. Jag skriver sedan ut bilden. Tänk på när du tar bilden: Hur vill jag se ut på bilden för att den ska uttrycka vem JAG ÄR.

Kalkera av utskriften eller måla direkt på bilden.

Montera sen din selfie i skärmrutan på mobilen.

DEL 2

Mobilen ska ju ha en baksida också.

Fundera en gång till på hur du vill visa vem DU ÄR. Rita något som berättar om vem du är på mobilens baksida med färgpennor.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

När alla mobiltelefoner är klara har vi en gemensam redovisning där var och en får chansen att utvärdera sitt arbete.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1. introduktion till uppgiften. Samtal kring vad selfie kan betyda. Skissarbete.

Lektion 2. Arbeta med mobiltelefonen

Lektion 3. Arbeta med mobiltelefonen

Lektion 4. Gemensam redovisning

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Med selfien som uttryck och mobiltelefonen som ett samtida föremål får du undersöka hur bilder i din omgivning ser ut idag, samt du får chansen att fundera över hur just du vill framställas i bild.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande. Vi inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken.

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande , ett lärande för förståelse och mening. Bland annat frågar jag eleverna vad de Ser, vad de Tänker om det de ser och vad de Undrar när jag tittar på olika bilder. Tillsammans resonerar vi oss fram, beskriver och förklarar kring det vi tittar på. Allt för att synliggöra lärandet.

Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna utifrån utvärderingsfrågor.