Saturnus veckobrev v. 34

Hej alla Saturnusar!

Tack för en härlig vecka tillsammans. Nu har vi äntligen flyttat in i Villan och blivit de äldsta eleverna på Mellangården och kallas nu mer Saturnus. Under veckan har eleverna hunnit bekanta sig med Villan. Vi tror att favoritrummet är vårt nya bibliotek/mysrum.

Kunskaper / Elevers ansvar och inflytande

So – Lemshagas historia

Nu är vi igång med att utforska vår närmiljö runt Lemshaga.  Det är så roligt att se elevernas lust till lärande och äventyr under dessa uppstartsdagar. Vi skapar en vi känsla och tillhörighet till gruppen där alla får vara med och ge sina tankar till allt vi får uppleva.

Vi började torsdagen med att alla elever fick avslöja sin bokstav genom att skriva ned den på ett litet papper. När eleverna sedan visste alla bokstäver fick de möjlighet att i mindre grupper få experimentera med orden för att lösa meningen.

Grupperna hjälpte varandra och till slut hade alla grupper löst meningarna.

“En resa genom tid och rum.

Ger oss spår till skatten.”

När vi sedan hade löst vårt uppdrag tog vi oss vidare ut på äventyr för att besöka Lemshagas Fornborg som ligger vid scoutstugan, Norrängsudden. Väl på plats kunde vi se lämningar från forntiden. Vi såg stenar som var placerade runt platsen, för att som vi tror kunna skydda borgen från fienden. Eller kanske begrava människor eller värdefulla saker under. Till denna borg tror vi människor kom som sökte skydd från krig. Vi har även fått berättat för oss att denna plats låg omgiven av vatten då havsytan var ca 10-15 m högre när denna plats användes. Eleverna funderade även varför vi inte kunde se borgen idag och kom fram till att det troligen var då den inte längre behövdes av människorna på samma sätt eller att de flyttade. I par fick eleverna gå fram tillsammans med Ingela lite närmare kanten för att se hur brant det verkligen är.

 

Vi undersökte vår plats genom VT rutinerna griffeltavlan och Jag ser / jag tänker / jag undrar. Där eleverna själva fick fundera kring vad de upplevde på plats under dagen. De fick även höra oss berätta om denna plats för att få en större förståelse kring vad som kan hänt för flera tusen år sedan.

Precis innan vi skulle lämna fornborgen hittade vi en flaskpost med ett meddelande från Anno år 1709. Detta meddelande gav oss ytterligare en ledtråd att hitta Lemshaga skatten.

    

Vi avslutade sedan veckan med att rita och skriva om borgen. Vi ritade en bild kring hur vi tror denna borg såg ut för ca 2500 år sedan för att sedan skriva en text tillsammans där vi fick reflektera om platsen utifrån bilder och minnen som vi fått under torsdagen.

Elevers ansvar och inflytande / Normer och värden

Idrott och hälsa

Under onsdagen promenerade vi till Södersved något som kändes hos de flesta eleverna. På hemvägen var det många trötta ben som kämpade. Väl på Södersved kunde eleverna välja mellan lek och bad. Eleverna spelade fotboll, kastade frisbee  och lekte i lekparken. Alla eleverna fick även möjlighet att visa Gottis deras vattenvana genom att hoppa från kanten och simma mellan bryggorna. Gottis berömde alla eleverna för deras fantastiska insats i vattnet trots att morgonen var lite kylig.

Friluftsliv

Bild grön flagg teman

Vi har under veckan funderat tillsammans med eleverna utifrån två av de tema som grön flagg utmanar oss skolor att utveckla under året. Detta år har vi på Lemshaga valt Livsstil och hälsa under Friluftslivet har vi även valt temat Djur och Natur. Eleverna har här fått titta på de ord som Grön flagg skrivit om dessa teman (se bilder ovan) Därefter har de fått plocka ut ord som de känt har varit viktiga för dem och formulerat vad vi som klass skulle kunna utveckla kring detta ord under friluftslivs lektionerna. Detta för att få större elevinflytande i deras undervisning även under friluftslivet. Vi ger med detta eleverna möjlighet att påverka undervisningen som vi även gör i de andra ämnen.

Teknik/NO

Inför detta läsår har vi även fått teknik på schemat där vi kommer utifrån skolverkets centrala innehåll utveckla elevernas känsla för teknik.  Denna vecka har eleverna fått konstruera sina egna lådor utifrån en beskrivning på youtube. De fick först se instruktionsfilmen för att sedan fundera kring hur stort papper de skulle behöva för att få plats med penna, sax, lim och sudd ev linjal som alla har i sina bänkar. När storleken var vald så tog alla elever sin Ipad för att kunna skapa sin låda utifrån beskrivning i sin takt.

Centralt innehåll för teknik år 1-3

  • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Hem och skola

Läxa:

Ingen läxa denna vecka.

Information inför nästa vecka:

Måndag: Skoldagen börjar kl.9.30.  Ingen dans. Den börjar först v.36 Vi har vanlig lektion i klassrummet.

Tisdag: Vi möts alla i klassrummen för en gemensam samling för att sedan gå för en gemensam introduktion i slöjdsalarna. Den röda gruppen går till träslöjden först och gröna gruppen går till syslöjden, därefter byter vi sal.

Onsdag: Idrott – eleverna kommer att ha idrott utomhus. Tänk på att ha med ombyte och handduk. Gröna gruppen ska vara ombytta och klara kl.8.20. Gottis öppnar omklädningsrummen kl.8.10

Torsdag: Du som har slöjd går direkt till slöjdsalen kl.8.20 eller tittar först in hos oss i Villan för att sedan gå till Slöjden.

Fredag: Vi åker till biblioteket ta med ditt lånekort samt kod till kortet så att du kan låna på egen hand.

Blänkare:

17/9 Utvecklingssamtal kan bokas inom kort.

19/9 Utvecklingssamtalsdag  – eleverna är välkomna till Fritids hela dagen då lärarna sitter i utvecklingssamtal hela dagen. Fritids kommer skicka ut info om denna dag.

Datoravtal / bild och namnpublicering

http://lemshaga.se/wp-content/uploads/2016/02/Datoravtal-fsk-3-2015-16.pdf

Ett avtal som ni som vårdnadshavare behöver läsa igenom och skriva under tillsammans med ert barn. För att sedan lämna in till oss mentorer.

Specialkost

http://lemshaga.se/wp-content/uploads/2016/02/Specialkost-blankett.pdf

Du som har behov av specialkost på något vis behöver förnya denna blankett och lämna in till oss mentorer så att vi kan informera köket.

Förväntans avtal som ni alla har skrivit under.

http://lemshaga.se/wp-content/uploads/2016/02/F%C3%B6rv%C3%A4ntansavtal-2015.pdf

Information från fritids:

När ni hämtar ert barn från fritids är det viktigt att ni alltid går in i Villan och ser till att ert barn blir utcheckade. Det blir annars svårt att hålla koll på vilka barn som gått för dagen.

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

Camilla, Ingela, Pernilla och Desirée

6 kommentarer

Kommenteringen är stängd.