Saturnus period 2

Ansvarig/Ansvariga: Gottis
När, under vilka veckor? 2-14 2017

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

 1. Hur kan eleven utveckla sina grovmotoriska förmåga genom olika övningar och lekar?
 2. Samarbete, hur får man en grupp att samarbeta på bästa sätt?
 3. Uppmärksamhet, hur får man en grupp att lyssna och följa instruktioner?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • allsidig rörelseförmåga
 • samarbetsförmåga
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Vi kommer fortsätta att leka lekar och göra olika övningar samt danser i idrottshallen för att träna samarbete, uppmärksamhet, grundformerna: springa, klättra, balansera, hänga mm.
 • Vi kommer att samtala kring begrepp som rör lek, hälsa och inomhusaktivitet samt rumsuppfattning.
 • Vi kommer prata om och öva på säkerhet och hänsynstagande vid lek, dans och övningar.:

 

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer främst att arbeta inomhus, både i grupp och enskilt. Vi kommer även att åka skridskor på Ekvallen samt åka och simma i Gustavsbergsbadet.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom att aktivt deltaga i alla de moment som vi övar samt att vid gemensamma diskussioner bidra med tankar och ideér.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

 

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna röra på sig, leka och arbeta i grupp.
Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i idrotten, genom att arbete med rörelseglädje i undervisningen.
Vi vill att eleverna blir medvetna om hur och att de själva kan påverka sin hälsa och rörelseförmåga med redskap som vi lär oss i idrotten.Utvärdering

 

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna

Vi kommer samtala kring inomhusperioden, vad har vi lärt oss?

 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Hur har gruppen fungerat?
Vad behöver vi bli bättre på?Pedagogisk dokumentation (länkas):

Länktips: