Sannolikhet och statistik

Ansvarig/Ansvariga: Madeleine Theander, Ingrid Eriksson
När, under vilka veckor? 10-14

 

Vad?

 

Frågeställning:

Vad är skillnaden på typvärde, median och medelvärde?
Vad är variationsbredd och hur används det?
Hur kan man tolka olika diagram?

 

Vilka begrepp används inom sannolikhet?
När används sannolikhet?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Sannolikhet och statistik
• Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

 

• Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
• Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
• Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

2 – Eleven kan välja och använda…
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerandematematiska metoder med vissanpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställanderesultat.
Eleven kan välja och användaändamålsenligamatematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gottresultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektivamatematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
3 – Eleven kan redogöra för…
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligtsätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis godanpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
3 – I redovisningar och diskussioner…
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. 
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. 
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v. 10

Onsdag: Statistik
Förkunskapstest – Vad känner ni redan till?
Prio 9 s. 186
Läges- och spridningsmått:
Sitt i grupper och skapa en presentation som beskriver antingen typvärde, median, medelvärde eller variationsbredd.
Hitta en uppgift/skapa en uppgift som tar upp begreppet som ni kan redovisa svaret på inför de andra.
Ta hjälp av
Prio 9 s. 192-193 och/eller
Redovisa för de andra.
Torsdag: Tolka diagram
Genomgång av hur du kan räkna ut typvärde, medelvärde och median utifrån en frekvenstabell
Arbeta med uppgifter i Prio 9 s. 188 – 191
v. 11
Onsdag
Tolka diagram
SCB – statistiska central byrån samlar in statiskt kring nästan allt i samhället. De är också duktiga på att beskriva när man kan använda de olika diagramtyperna. Titta gärna här för att få lite tips vad man kan tänka på. Surfa gärna runt lite på scb.se överlag för att få en känsla när och hur man använder statistik.
Gör en sammanställning av vad som är viktigt för olika diagram utifrån sch:s hemsida:
Stolpdiagram
Stapeldiagram
Linjediagram
Cirkeldiagram
Histogram
Torsdag:
Ladda ner dokumentet "problem_statistik.pdf"
Muntlig uppgift – statistik
v. 12
Onsdag:
VIKARIE
Arbeta med nedanstående uppgifter inom statistik:
Ladda ner dokumentet "Mer övning, statistik (MatteDIrekt).pdf"
SKRIV PÅ LÖSBLAD OCH LÄMNA IN!
Torsdag:
NATIONELLA PROV SVENSKA – ingen lektion

v.13

Onsdag:
Sannolikhet
Vad är sannolikhet?
Hur fungerar ett träddiagram?
Uppgifter:
Börja med:
Torsdag:
Uppgifter:
Satsa rätt
Ettan
Slipslådan
Gissa kortets andra sida
Mot stjärnorna

Räkna abborrar

 

v. 14
Onsdag: Casino Lemshaga
Ladda ner dokumentet "Casino Lemshaga.pdf"
Torsdag: Fortsättning – Casino Lemshaga, skriv reflektion.
Öva mera: