Samband och förändring (procent)

Ansvarig lärare: Mr Forselius

När, under vilka veckor? v.8-19

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • När behöver vi procent och vad är det?
 • Vad menas med procentuell förändring?
 • Hur använder vi oss av procent i vardagen?
 • Hur kan vi beskriva samband på andra sätt?
 • Hur använder vi oss av ett koordinatsystem?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Matris Procent:forandring och samband

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Under första delen av tiden kommer jag att hålla vissa genomgångar där vi behandlar centrala begrepp inom området. Det blir en del tid till eget räknande och fördjupning. Vi kommer försöka koppla så mycket som möjligt till vardagsproblem.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Inlämning av olika läxuppgifter.
Aktivt jobb under lektionstid eftersom det du ständigt har möjlighet att visa dina kunskaper.
Prov på kapitel 4 under fredag vecka 16.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vecka 8

Måndag (grön+röd): Idag är första lektionen med nya området – procent.
Börja med att titta på filmen.
Därefter kan ni repetera grunderna på följande arbetsblad.

Grundkurs procent

Facit – procent

Facit Arbetsblad

Tisdag (grön+röd): Vikarie. I boken kan du läsa själv och jobba med uppgifter på s. 134-137.
Här finns ytterligare träningsuppgifter för dig som känner behov av det 🙂

Arbetsblad – Procent 1

Arbetsblad – Procent 2

Arbetblad – Procent 3

Arbetsblad – Procent 4

Fredag (röd+grön): Jag skall introducera er för en ny digital plattform. Kunskapsmatrisen. Ett arbetsverktyg som jag tror mycket på och som förhoppningsvis kommer bidra till bättre kunskap, ökad förståelse för olika förmågor samt hur en självbedömning kan lyfta din matematiknivå.

Vecka 10

Måndag (g+r): Genomgång av grunderna i procenträkning. Uppfräschning av tidigare kunskaper.
Efter genomgång är det eget jobb i boken s.134-137 samt arbetsbladen från vecka 8 som gäller.

Tisdag (g+r): Promille. Vad är det och hur räknar vi??
Mycket tid ges idag till egen repetition om procent. Jag tipsar om några bra interaktiva sidor för egen träning.

Läxa till fredag: Uppgift till fredag

Fredag (röd): Genomgång och inlämning av läxuppgift. Vi byter problem med varandra. Sista 20 min ägnas åt en självtest på kunskapsmatrisen.

Vecka 11

Måndag (r+g): Inställd pga skolbio

Tisdag (grön): Genomgång och inlämning av läxuppgift. Vi byter problem med varandra. Introduktion av förändringsfaktor. Vad är det och hur kan det effektivisera våra uträkningar?
Sista 20 min ägnas åt en självtest på kunskapsmatrisen.

Tisdag (röd): Introduktion av förändringsfaktor. Vad är det och hur kan det effektivisera våra uträkningar?

Film om förändringsfaktor (grunderna)

Film om förändringsfaktor (fortsättning)

Fredag (röd+grön): Vi börjar med att klura på ett areaproblem tillsammans. Därefter jobbar vi med en parvis aktivitet om förändringsfaktor och sedan blir det lite tid för eget jobb i boken på s.138-141.

Gröna gänget skall dessutom jobba en stund med förra veckans läxa.

Vecka 12

Måndag (g+r): Jag tipsar om en ”ny” triangel där förändringsfaktorn ingår. Sedan tränar ni själva i boken, på kunskapsmatrisen eller med nedanstående arbetsblad.
Arbetsblad 4-2

Tisdag (g+r): Hur hör procent ihop med algebra? Kan vi använda vår gamla kunskap om ekvationer till att lösa procentproblem?
Kapitel 4.3 hittar du på sidorna 142-144.
Arbetsblad 4-3

Film om algebra och procent.

Fredag (r+g): Egen tid för att befästa det vi pratat om tidigare i veckan.

Vecka 13

Måndag (g+r): Vad är det för skillnad på procent och procentenheter? Vi reder ut begreppen och tränar därefter lite i boken på sidorna 145-146.

Arbetsblad 4.4

Tisdag (g+r): Vi hoppar nu raskt in på något som ni säkert alla använt er av men utan någon matematisk tanke. Sänka skepp!! men vi kommer såklart att prata om koordinatsystem också 🙂
Boken på sidorna 148-150.

Arbetsblad 4.5

Fredag (r+g): Egen tid att jobba med olika saker som vi berört hittills.

Vecka 14

Måndag (g+r): Genomgång! En linje i ett koordinatsystem, vad kan det kallas? Vi tittar/tolkar några olika sådana och ser hur vi på egen hand kan skissa upp dessa till några situationer. I boken är det kapitel 4.6.

Arbetsblad 4.6

Tisdag (röd): Eget jobb efter måndagens genomgång.

Fredag (grön): Eget jobb efter måndagens genomgång.

Vecka 16

Tisdag (g+r): Egen rep. och träning inför provet på fredag!

Fredag (r+g): Prov på kapitel 4.1-4.6

Vecka 18

Tisdag (g+r): Idag får ni tillbaka proven och sedan skall ni individuellt eller i par jobba med de och med era matriser på kunskapsmatrisen.

Fredag (r+g): Genomgång av kapitel 4.7. Vad betyder jämförpris? Hur kan vi uttrycka en proportionalitet? I boken är det s. 155-159.

Proportionalitet

Vecka 19

Måndag (g+r): Eget jobb med uppgifter i boken samt övningsblad.

Tisdag (g+r): Linjära samband. Kan man beskriva en rät linje med en ekvation? Vi pratar om skillnader mellan proportionaliteter och andra räta linjer. Boken på sid. 160-163

Arbetsblad 4.8

Fredag(r+g): Jag har NP med niorna så det är vikarie. Detta är sista lektionen med det är området så utnyttja tiden väl. Ni får jobba själva med uppgifter i boken och med arbetsbladen ovan.

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Eventuell pedagogisk dokumentation: