Rörelse genom dans, spel och lek

Ansvarig lärare: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? v. 45-51

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad har motionsprogram med dans att göra?
 • Hur påverkar musiken dina rörelser?
 • Fairplay – vad menas med det och hur kan vi göra i praktiken?
 • Hur bygger vi upp ett spel så att alla får chans att visa vad de kan och bidra med sin kunskap?
 • Hur hittar vi tillsammans ett lekfullt och behagligt klimat genom rörelse?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förankring i kursplanens syfte:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
 • att kunna motionera och idrotta på egen hand och med tillsammans med andra

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Tema/Aktivitet

E

C

A

Dans – Takt/rytm Rörelserna anpassas till viss del till musikens grundpuls och till olika rytmer. Rörelserna anpassas relativt väl till musikens grundpuls och till olika rytmer. Rörelsernas anpassas väl till musikens grundpuls och till olika rytmer.
Dans – Sammanhang Rörelserna anpassas till viss del till den valda musiken. Rörelserna anpassas relativt väl till den valda musiken. Rörelsernas anpassas väl till den valda musiken.
Lek och spel m. boll

Det färdiga spelet. Spelförståelse, taktik och teknik. Olika positioner

Är med i spelet och har godtagbar spelförståelse. Jobbar med jaget. Förstår huvuddraget i de olika positionerna. Har god spelförståelse. Kan se utanför sig själv och stötta sitt lag för att förbättra andras förståelse. Kan innebörden av de olika spelpositionerna. Har mycket god spelförståelse. Kan se utanför sig själv och stötta sitt lag för att förbättra andras förståelse och självförtroende. Kan innebörden av de olika spelpositionerna och visar det under spelets gång.
Lek och spel

Motoriska färdigheter öga-hand motoriken

Komplexa och sammansatta rörelser löp, fånga och kasta genomförs med en viss anpassning, rytm och teknik. Komplexa och sammansatta rörelser löp, fånga och kasta genomförs med en god anpassning, rytm och teknik. Komplexa och sammansatta rörelser löp, fånga och kasta genomförs med en mycket god anpassning, rytm och teknik.
Lek och spel

Skadeförebyggande

Förstår syftet med uppvärmning. Förstår och visar både praktiskt och muntligt syftet med uppvärmning. Kan även se till andra omständigheter för att jobba skadeförebyggande Förstår och visar både praktiskt och muntligt syftet med uppvärmning, kan förklara för sina klasskamrater varför. Ser till andra omständigheter för att jobba skadeförebyggande

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Inspiration av mig samt teorigenomgångar om hur man kan lägga upp ett dans/träningsprogram till musik. Egna övningstillfällen där jag finns som handledare. Vi kommer även jobba med olika lagspel där vi fördjupar oss i innebandy med FairPlay Cup som slutmål.

motionsprogram-tellus

mall-musikanalys

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Genom aktivitet och delaktighet.
 • Praktiskt leda övriga i klassen under en del av ett motionsprogram.
 • Inlämning av musikanalys samt rörelsebeskrivning.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka

Tisdag (Båda)

Onsdag (Grön)

Torsdag (Röd)

45

Basket Takt och rytm – genomgång av dansuppgift Öppet hus på grund av snökaoset.

46

Handboll (grön)
Takt och rytm – genomgång av dansuppgift (röd)
Motionsprogram Motionsprogram

47

Basket/Handboll (grön)

Handboll (röd)

Motionsprogram Inleder med gemensam lek Motionsprogram

48

Bollek(röd)

Motionsprogram -Redovisning (grön)

 

Vikarie – Bollekar
 
Motionsprogram

Redovisning

49

Innebandy (röd)

Motionsprogram -Redovisning (grön)


Muntliga Nationella Prov
Motionsprogram

Redovisning

50

Innebandy (röd)

Grön: Inställt (mio min mio)

 Innebandy  Handboll/Basket

51

Fairplay Cup Avslutning Jullov

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet

Dans och rörelse till musik kommer vi hela livet utsättas för. Om det så är i träningsform, nöjesform eller en formell dans på en stor fest. Forskning visar också att dans som motionsform är den typen av träning som håller i längden, som inte avstannar under tonåren.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

 

Pedagogisk dokumentation