Redesign

Redesign! Gör om ett mjölkpaket.

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När? P3, P4

Vad?

Redesign= Använda sig av något som redan finns, göra något nytt av det, eller att ge det en ny stil.

Vi ska återanvända gamla mjölkpaket och designa om dem till en annan dryck.

Frågeställning och följdfrågor

Vad är en målgrupp?
Vad är viktigt när du designar en förpackning?
Hur kan du använda färg, form och symboler för att locka en specifik målgrupp?
Vad finns det för olika slags lay-out?
Vad är typsnitt? Hur kan jag arbeta med det för att förmedla något specifikt?

Övergripande mål från LGR11 2.2

-Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt kan utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.

-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

-Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

-kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

-skapa bilder med olika hantverksmässiga tekniker, verktyg och material,

-undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

-analysera samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll från kursplanen

– Återanvändning av bilder i eget bildskapandel i collage och bildmontage. 
– Bildanalys. Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Kunskapskrav-år-6

Hur?

1. Vi undersöker tillsammans hur olika mjölkpaket (och andra drycker) ser ut. Vi tittar på hur layouten, typsnitt, färg, form och symboler påverkar utseendet och uttrycket på olika förpackningar.

förpackningdesign åk 6

2. Skissarbete. Det är viktigt att man har en tydlig idé innan man sätter igång med det stora arbetet. Tänk på hur färg och form påverkar förpackningens utseende.

3. Varje elev får en mjölkkartong som man ska ”redesigna” så att den får ett annat uttryck.

I nästa projekt ska du göra reklam för din produkt. Då ska vi göra en reklamaffisch.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

När de nya förpackningarna är klara har vi en gemensam redovisning där var och en får berätta om sitt resultat och hur arbetsprocessen har gått.

Veckoplanering

Lektion 1 Genomgång av projektet och skissarbete

Lektion 2 fortsätter skissarbetet och börjar arbeta med designen på din mjölkförpackning.

Lektion 3 Arbeta med din mjölkförpackning.

Lektion 4 Arbeta med din mjölkförpackning.

Lektion 5 redovisning och utvärdering.

Varför?

Vi fokuserar på förpackningsdesign och fördjupar oss i vad Redesign betyder.

Sammanhang och aktualitet

Vi tittar på  hur färg och form påverkar oss och samhället.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande