Redesign!

Förpackningsdesign! Redesign!

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När?

Venus Grön, v 11

Vad?

Vi ska arbeta med Redesign=  Använda sig av något som redan finns, göra något nytt av det, eller att ge det en ny stil.

Vi ska återanvända gamla mjölkpaket och designa om förpackningen och skapa en egen dryck.

Frågor som vi gemensamt svarar på:

Vad är en målgrupp?
Vad är viktigt när du designar en förpackning?
Hur kan du använda färg, form och symboler för att locka en specifik målgrupp?
Vad finns det för olika slags lay-out?
Vad är typsnitt?

Övergripande mål från LGR11 2.2

– Kan lösa problem och omsätta idéer till handling på ett kreativt sätt.
– Kan lära, utforska och arbeta självständigt och känna tillit till sin egen förmåga.
– Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer.

Förankring i kursplanens syfte

– undersöka och presentera olika sorters bilder
– kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
– skapa bilder

Du utvecklar kunskaper om hur du använder färger, former, bilder/symboler och text.
Lära dig vad en målgrupp är och hur du riktar designen för att locka till köp.
Uppgiften ska ge dig möjlighet att träna på bildkomposition,  samt att bygga upp en förpackning.

Centralt innehåll från kursplanen

– former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas för ett specifikt syfte
– material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete

Kunskapskrav kunskapskrav redesign

Hur?

Vi börjar med att tillsammans titta på olika förpackningar. Jag visar exempel på hur förpackningsdesign är uppbyggt där vi tillsammans pratar om vad layout, färg, form och typsnitt har för betydelse. Vi diskuterar vilken målgrupp förpackningen kan tänkas ha.

Inspirationsfilmer på förpackningsdesign:

Creative Product Packaging Examples:

Top 10 Most Creative Packaging Designs [Part 1, 2] :

https://www.youtube.com/watch?v=yDmRMigG_ik

https://www.youtube.com/watch?v=OWZoW4WaoL4  

  1. Leta upp en förpackning på nätet. Studera den noga och svara på frågorna:

redesign undersökning

2.  Nu ska du skapa din egen dryck och designa en förpackning som lockar någon målgrupp till köp. Du får en mjölkförpackning som jag vill att du ”Redesignar”

redesign arbetsbeskrivning

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Förbered redovisningen genom att svara på frågorna:

1.Vilken målgrupp riktar sig förpackning till? Vem ska köpa din dryck?

2.Om du inte har en specifik målgrupp, vad är det då som förpackningen ska visa och locka till köp? T ex en specifik smak.

3.Hur har du gjort för att locka målgruppen till köp? Vilka val gjorde du vad gäller färger, symboler och former? Berätta varför du valde att göra så.

4.Vilka material använde du för att färgsätta din förpackning?

5. Hur funkade de olika materialen? Har du lärt dig något speciellt om materialet du använde?

6.Vad är du mest nöjd med? Blev det som du hade tänkt dig?

Maila mig svaren samt en bild på din färdiga förpackning.

Jag bedömer hur arbetet har gått samt redovisningen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1 . Genomgång och samtal kring hur olika förpackningar ser ut som vi har omkring oss. Vad är målgrupp? Skissarbete

Lektion 2. Skissarbete och uppstart av Redesign

Lektion 3. Arbeta med din förpackning

Lektion 4. Arbeta med din förpackning

Lektion 5. Arbeta med din förpackning

Lektion 6. redovisning och utvärdering

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi pratar om hur grafisk design ser ut runtomkring oss och vad som påverkar att vi köper vissa produkter.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga