Porträtt av dig själv-Bad hairday!

Porträtt av dig själv-Bad hairday!

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När?

Jupiter Grön:a, Jupitern Röd:a v 35-39 (udda veckor)

Jupiter Grön:b, Jupiter Röd:b v 36-40 (jämna veckor)

Vad?

Porträtt av dig själv-Bad hairday!

Frågeställning och följdfrågor

-Hur har konstnärer gestaltat sig själva genom tiderna?

-Hur skulle du göra ett porträtt av dig själv?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

-kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

-kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

-kan använda och ta del av många olika uttrycksformer

Förankring i kursplanens syfte:

-Här får du möjlighet att pröva dig fram och skapa ett alldeles eget porträtt med olika tekniker och material.

-Du ska även presentera din bild på ett för dig passande sätt.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

-Bildframställning/Redskap för bildframställning

Vi använder oss av olika plana och formbara material.

-Bildanalys:

Historiska och samtida porträttbilder om deras uttryck och hur de är utformade.

Samtala om porträttens utformning och budskap

Kunskapskrav: kunskapskrav jupiter

Hur?

  1. Jag inleder med att presentera uppgiften. Jag visar bildexempel på hur konstnärer genom tiderna har tecknat porträtt och hur de har gestaltat sig själva i konsten. Bildspel: porträtt bildspel
  2. Vi går igenom grunderna i att teckna porträtt.
  3. Övar på att teckna ansikten genom att rita av varandra på kort tid.
  4. Med hjälp av spegel ska du teckna ett porträtt. Ta hjälp av vad vi har lärt oss om ansiktets proportioner. Jag vill att du gestaltar ditt porträtt av dig själv på ett sätt som du vill framhävas.

Som avslutning ska vi sätta hår på våra porträttmålningar genom att blåsa färg med hjälp av sugrör. Bad Hairday!

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra porträtt gemensamt i klassen. Var och en får chansen att berätta om sitt arbete. jag bedömer din arbetsprocess ovh hur du berättar om ditt resultat.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1. Presentation av projektet. Grunderna i porträttmålning

Lektion 2. Arbeta med porträttet av dig själv.

Lektion 3. Redovisning

Varför?

Första lektionen Bild tillsammans. Jag vill att vi ska lära känna varandra genom att var och en får teckna ett porträtt som säger något om vem du är. Här får du också chansen att värma upp tecknandet inför läsårets alla roliga projekt.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

-Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans

-Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

-Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna under redovisningstillfället.