PopArt-Roy Lichtenstein

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När? 

Mars Grön:a v 45-50, Mars Röd:b v 42-47

Mars Grön:b v 13-18, Mars Röd:a v 12-17

Vad?

PopArt- Roy Lichtenstein. Med inspiration av konstnären Roy Lichtenstein och med fördjupad kunskap om konststilen PopArt ska du skapa ett eget personligt verk.

Frågeställning och följdfrågor

-Vad är PopArt?

-Hur ser man på ett konstverk att det är PopArt?

-Vem är Roy Lichtenstein?

-Hur skulle du göra ett konstverk inspirerat av PopArt-konstnären Roy Lichtenstein?

Övergripande mål från LGR11 2.2

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

-Du får tillfälle att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.
-Du fördjupar dig i en konstnär och en konststil, och får möjlighet att fundera på bildernas uttryck och innehåll.
-Du får möjlighet att öva upp din förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka ett personligt budskap
-Du får lära dig ett sätt att analysera en bild.

Centralt innehåll från kursplanen

-Du skapar en bild utifrån givna förutsättningar
-Din bild bygger på dina egna erfarenheter, fantasi, drömmar och upplevelser med inspiration från en konstnär.
-Du skriver en text som beskriver din målning, hur du tänkt och hur du gjorde den
-Du provar en undersökande teknik där du använder färgen och formen på ett medvetet sätt

Kunskapsmatris kunskapskrav mars

Hur?

-Vi inleder med att jag presenterar uppgiften. Jag visar ett bildspel med exempel på hur PopArt kan se ut och vi tittar på en liten film om PopArt-konstnären Roy Lichtenstein.

-Varje elev får välja ut en målning som Roy Lichtenstein har gjort. Du ska måla en bild med inspiration från PopArt och konstnären Roy Lichtenstein. Jag vill att det ska synas i din målning att du också har tagit inspiration från din egen omgivning och vardag. Det ska synas att just DU har gjort den.

Bildspel på genomgången: PopArt-mars

Filmen om Roy Lichtenstein: https://www.youtube.com/watch?v=T72MVesi1y4

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar gemensamt i klassen. Varje elev får svara på frågorna:

-var i din bild syns det att du har blivit inspirerad av Roy Lichtenstein?

-var i din bild syns det att just DU har gjort den?

-Vad är du mest nöjd med?

-vad hade kunnat förbättrats?

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1 Presentation av uppgiften. Inspirationsstund.

Lektion 2 Arbeta med uppgiften

Lektion 3 Arbeta med uppgiften

Lektion 4 Arbeta med uppgiften

Lektion 5 Gemensam redovisning

Varför?

Med inspiration från en konstnär har du möjligheten att använda din egen fantasi, erfarenheter och upplevelser i ditt skapande. Du utvecklar din förmåga att uttrycka dig i skapandet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande. Vi inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken.

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande , ett lärande för förståelse och mening. Bland annat frågar jag eleverna vad de Ser, vad de Tänker om det de ser och vad de Undrar när jag tittar på olika bilder. Tillsammans resonerar vi oss fram, beskriver och förklarar kring det vi tittar på. Allt för att synliggöra lärandet.

Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Vi pratar tillsammans om de färdiga bilderna samt hur det har gått under arbetets gång under redovisningstillfället.