PopArt-Andy Warhol

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell
När, under vilka veckor? v 46-48

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är PopArt?
Vad är det som utmärker den stilen inom konsten?
Vem är Andy Warhol?
Hur vill du göra ett typiskt PopArt konstverk utifrån den kultur som är nu och dig själv?Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.Centralt innehåll från kursplanen:

Bildframställning
Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.


Redskap för bildframställning

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.


Bildanalys 
Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Ladda ner dokumentet "Kunskapskrav.pdf"Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar upp med att titta på en film om PopArt – Andy Warhol. Utifrån filmen undersöker vi, med hjälp av VT-rutinerna Ten times Two samt Claim Support Question, vad som kännetecknar popkonsten.
Efter detta ska du fundera och skissa på hur du vill göra ditt egna Popkonst verk med inspiration från Andy Warhols bildvärld och dina egna erfarenheter och samtiden du lever i.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Inlämning av eget PopArt verk samt presentation. Bilderna sätts sedan upp i bildsalen.Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Grupparbete och diskussion utifrån denna för att undersöka Andy Warhols bildvärld och vad som är typiskt för PopArt.
Skissarbete på eget Popart projekt.
Lektion 2 och 3. Bildarbete samt skriva presentation om sin bild. Ta stöd och skriv utifrån de tre punkterna nedan. Slutför ditt PopArt arbete. Mejla mig och lämna in bilden .

Presentation av mitt PopArt verk:

  1. I mitt PopArt verk vill jag visa…
  2. Min inspiration och idé jag fick var…
  3. Typiskt för PopArt är…..

Varför?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
– kan använda och ta del av många olika uttrycksformer

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
  • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande