Pojken i randig pyjamas

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.14-22

Vad?

Konsten att läsa och analysera en skönlitterär text 

Frågeställning och följdfrågor

Vi kommer löpande diskutera boken utifrån olika frågor men här är några:

 1. Vilken genre tillhör boken?
 2. Vem berättar?
 3. Vem vänder sig berättelsen till?
 4. Vilket är textens tema, budskap och motiv?
 5. Berättas handlingen kronologiskt?
 6. Finns det parallellhandlingar?
 7. Hur beskrivs huvudpersonerna?
 8. Vilken relation har huvudpersonerna till varandra?
 9. Hur skildras miljön som huvudpersonerna befinner sig i?
 10. Hur påverkas språket av miljön och tidsepoken?
 11. Hur används språket för att förstärka berättelsen?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
– kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
– kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

– har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet

– har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.
Förankring i kursplanens syfte
Centralt innehåll från kursplanen
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
– kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
– kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

– har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet

– har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Här ligger uppgifter som vi arbetar:

Pojken i randig pyjamas

Personporträtt

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Varje vecka läsa ett bestämt antal sidor. 
Diskutera i par, i grupp och i helklass.
Göra skriftliga uppgifter, enskilt och i grupp
Avsluta med att se filmen Pojken i randig pyjamas
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Aktivt delta i muntliga diskussioner
Lämna in skriftliga uppgifter
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

vecka 16: Påbörja läsningen gemensamt och jobba med muntliga diskussioner i grupp och enskilda skrivuppgifter kopplat till boken.

vecka 16: Jobba med muntliga diskussioner i grupp och enskild skrivuppgift kopplat till boken.
vecka 17: Läsa t.o.m. s. 57. Enskild uppgift.
vecka 18: Läsa t.o.m. s. 72 Gruppuppgift samt enskilt uppgift.
vecka 19: Läsa t.o.m. s. 95 Gruppuppgift samt enskilt uppgift.
vecka 20: Läsa t.o.m. s. 102. Göra enskild uppgift.
vecka 21: Läsa t.o.m. s. 122. Gruppuppgift.
vecka 22: Läsa ut boken. Göra gruppuppgift och en enskild uppgift.

 

Varför?

Du ska lära dig hur man analyserar en skönlitterär text.
Du ska självständigt kunna analysera en skönlitterär text.
Du ska lära dig att utifrån givna frågor diskutera olika perspektiv i grupp.

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.