Perspektiv

Bild – åk 4- Perspektiv

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När, under vilka veckor? v 2 och framåt

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

-Vad betyder perspektiv?

-Kan du några olika perspektiv?

-Hur skulle man kunna lära sig om perspektiv?

Förmågor vi utvecklar i detta projekt

-Teckna ur olika perspektiv

-Kunna orden för perspektiven

-Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

-Pröva sig fram och skapa en bild med olika tekniker och material

-Presentera och kunna tala kring din bild när den är klar.

Centralt innehåll från kursplanen

Bildframställning

Vi arbetar undersökande med olika bilder och material för att lära oss om perspektiv

Redskap för bildframställning:

-Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, te x linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

-Verktyg för teckning. Måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete.

Bildanalys:

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Hur?

Hur ska vi arbeta? Se keynote för tydligare instruktioner;perspektiv

Vi ska lära oss om perspektivets grunder genom att arbeta undersökande och använda våra egna kroppar. Vi börjar med att prata om ordet perspektiv och vad det betyder för just oss. Vi använder oss av konstbilder och fotografier i vårt undersökande arbete. Vi pratar om;  Position, storlek, tydlighet och överlappande i bilden.

Vi kommer att arbeta i olika delar.

DEL 1

-Genom våra egna kroppar undersöker vi hur olika perspektiv kan se ut:

Alla elever får ligga på golvet och titta upp på en modelldocka som hänger i en lampa, för att uppleva GRODPERSPEKTIVET. Skissa av modelldockan.

På samma sätt får alla elever sedan skissa ur ett FÅGELPERSPEKTIV genom att ligga på ett bord och titta ner på modelldockan som står på golvet.

DEL 2

-Nu ska vi skapa en cyklist ur ett fågelperspektiv. Jag har förberett mallar till var och en. Du ska färglägga cyklisten, lägga till något eget som tex hår och kläder, klippa ut den och montera den på ett färgglatt papper. Den här uppgiften är ett bra sätt att arbeta på för att på ett tydligt sätt se vad fågelperspektiv är.

DEL 3

-Nu ska du skapa en bild av dig själv i grodperspektiv. Jag visar en färdig bild på tavlan för att ni ska förstå uppgiften bättre. Arbeta två och två och hjälps åt. Den ena ställer sig på alla fyra på ett papper, den andra hjälper till att samtidigt teckna av fötterna och händerna. Båda hjälps åt så att var och en har en egen teckning med sina händer och fötter på. Därefter tecknas kroppen. Här är det viktigt att tänka på perspektivet. Hur stort ska huvudet vara? Hur tjocka ska benen och armarna vara i förhållande till händerna och fötterna? Färglägg.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1. Genomgång av uppgiften, vi pratar om olika perspektiv och vi undersöker grodperspektiv och fågelperspektiv.

Lektion 2. Vi fördjupar oss i fågelperspektivet. Snögubben.

Lektion 3. Vi fördjupar oss i grodperspektivet. Rita dig själv ur ett grodperspektiv

Lektion 4. Vi fortsätter med oss själva ur ett grodperspektiv.

Lektion 5. Redovisning om vad vi har lärt oss om perspektiv.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Genom att arbeta undersökande med kroppen och med bildsalens material lär vi oss konstens grunder i perspektiv. När man har förstått innehållet i en bild och hur bildens föremål förhåller sig till varandra har man lättare att läsa av en bild och det blir roligare att förstå den.

Övergripande mål från läroplanen 2.2

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  • Genom att stegvis lära sig om ett ämne och genom samarbete med varandra lär man sig om själv och sin egen förmåga.
  • Genom att synliggöra lärandet stärker man elevens kreativitet och vilja att lära att lära sig mer.

Utvärdering

Vi utvärderar och redovisar tillsammans med frågorna nedan som grund:

1. Hur har ditt arbete gått?

2. Var det svårt att komma på vad du skulle göra?

3. Vad var roligast med uppgiften?