Orientering och friluftsliv

Ansvarig lärare: Henrik Forselius

När, under vilka veckor? vecka 38-42

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad är Orientering?

 • Varför är det bra att kunna läsa kartor?
 • Hur klär jag mig för att vara ute i naturen?
 • Hur kan jag hitta kraft och energi i naturen?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Förankring i kursplanens syfte

 • att kunna motionera och idrotta på egen hand och med tillsammans med andra
 • utvecklar kunskap om vistelse i naturen
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Att orientera sig i närliggande natur/utemiljö med hjälp av kartor.
 • Kartans uppbyggnad och symboler( enkla karttecken- kartans färger, skala och symboler)
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
 • Säkerhet och hänsynstagande vid natur och utevistelse
 • kroppsliga och mentala effekter av träning.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Aktivitet/tema E C A
Orientering och friluftsliv

Orientering i kända och okända marker med kartan som hjälpmedel.

Klarar sig i skog och mark med hjälp av lite lärar-/kamratstöd. Klarar sig i skog och mark med endast kartan som hjälpmedel. Klarar sig mycket bra i skog och mark med karta som hjälpmedel. Kan värdera och redogöra för sina vägval.
Orientering och friluftsliv

Kartkunskap med teckenförklaringar.

Kunna de vanliga karttecknen och skala. Ha god kunskap om de vanliga karttecknen och skala. Ha mycket goda kunskaper om de vanliga karttecknen och skala, både i praktiken och i teorin.
Orientering och friluftsliv

Utevistelser i alla årstider. Vandring och reflektion.

Viss anpassa av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Anpassa av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Vad har friluftslivet för betydelse för din hälsa? God anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Vad har friluftslivet för betydelse för din hälsa nu och i framtiden?
Orientering och friluftsliv

Allemansrätten, rättigheter och skyldigheter

Att förstå och följa de grundregler vi har i Sverige för att få nyttja vår natur. Visar det praktiskt i alla lägen.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Fokus på Hälsa. Vi kommer att arbeta utomhus nästan hela perioden. Eleverna får prova på att orientera i Lemshagas närmiljö på olika sätt samt ta del av orienteringsteori i lektionsal. Under perioden kommer vi även att jobba med och genomföra en lite längre vandring med tillhörande reflektion. Perioden avslutas med ett kortare teoretiskt prov på dina orienteringskunskaper.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • aktivt deltaga på lektionerna samt under vandringsdagen.
 • lämnar in en reflektion kring ”hälsa i skogen”. Vad får mig att må bra?
 • Teoriprov- karttecken, kartans färger, vägval mm

orienterings-teori

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vecka

Tisdag (r+g) Onsdag (grön) Torsdag (röd)

38

Orienteringsteori Orienteringsteori

39

Orientering – Lemshaga Orientering – Lemshaga

40

Ev. Vandring Orientering – Lemshaga Orientering – Lemshaga

41

Orientering – Hemligt Orientering – Hemligt

42

Teoriprov orientering Teoriprov orientering

43

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna hitta och orientera sig i nya områden. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i orientering, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med kartor från närområdet.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.