Ordklasser och olika texttyper

Ansvarig: Annica Kjell
När, under vilka veckor? v. 49-50 2017 + v. 2-7 2018
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Vilka ordklasser har vi i svenska språket?
Hur kan man känna igen ordklasserna i olika genrer och texttyper?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Centralt innehåll från kursplanen:
Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
E: Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
C: Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
A: Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Vi kommer öva på ordklasser i Gleerups svenska. Sök på grammatik och klicka fram till ordklasser.
Vi kommer att öva i skrivhäften.
Vi kommer parallellt att läsa olika textutdrag och samtidigt öva på att känna igen ordklasserna.
Vi kommer spela små mini sketcher.
Vi kommer göra planscher.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Prov vecka v.7

Tidsplan, när ska vi göra vad?

v.2 Vi läser ett utdrag berättelsen ”Frankensteins monster” och övar på ordklasserna substantiv, adjektiv och verb.

v. 3 Vi läser utdrag ur självbiografin ”13 dygn i rymden” och övar på räkneord, adverb och pronomen.

v.4. Vi läser krönikan ”Jag klarar inte Riobornas nakenfobi” och övar på prepositioner, interjektioner och konjunktioner.

v.5 Vi läser sagan ”Ra, den gyllene solguden” och repeterar ordklasserna. (Gör färdigt de övningar man inte är klar med)

v. 6 Vi läser beskrivningen av ”Sydamerika” och repeterar ordklasserna. (Gör färdigt de övningar man inte är klar med)

v. 7 Vi läser debattartikeln ”Funktionshindrade får inte jobb – utan sysselsättning. Prov i slutet av veckan.

Om man är klar ska man fundera på innehåll och struktur till att skriva en egen krönika.

Ladda ner dokumentet "Substantiv.pdf"
Ladda ner dokumentet "Adjektiv.pdf"
Ladda ner dokumentet "Verb.pdf"
Ladda ner dokumentet "Räkneord.pdf"
Ladda ner dokumentet "Adverb.pdf"
Ladda ner dokumentet "Pronomen.pdf"
Ladda ner dokumentet "Prepositioner.pdf"
Ladda ner dokumentet "Interjektioner.pdf"
Ladda ner dokumentet "Konjunktioner.pdf"
vecka 5 och 6: Repetition
 Här ligger vår gemensamma Keynote:
Här ligger era planscher och Keynotes:

 

Här finns  extra övningshäften med facit, det är även så här provet kommer att se ut:

vecka 7: Prov Merkurius grön 15 februari, Merkurius röd 16 februari.
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
För att kunna utveckla sitt språk behöver man ha kunskap om och förståelse kring språkliga normer och språkets struktur.
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
Utvärdering
Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):
Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Pedagogisk dokumentation