Mitt liv, Mina val del 1

Ansvarig/Ansvariga lärare:
Sofia Dirkse, Sofia Ljungkvist, Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor?
v.46-v.51 (med fortsättning under våren)

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

  • Vem är jag? Vilka egenskaper besitter jag som kan hjälpa till att vägleda mig till passande val av yrke och utbildning.
  • Vad påverkas jag av? Vilka normer påverkar våra val och vilka möjligheter finns det att tänka nytt/annorlunda och framför allt villka val är rätt för oss själva?
  • Vad vet jag? Vad finns det för yrken där ute som du kanske inte känner till? Hur ser framtiden ut för olika yrken om man får tro experterna? Vad tjänar man egentligen och är lönen det viktigaste när man väljer jobb?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.1

Skolans mål är att varje elev:
* kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

* Kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

Hur?

Här finns frågorna att förbereda inför besöket på mässan:

Infor besoket på massan

 

Hur ska vi arbeta?

3 ingångar till samma sak: förbereda val och synliggöra vad som leder dit. Vi jobbar med rullande schema där varje mentor träffar varje klass var 3.e vecka med sin ingång.

Sofias ingång = vem är jag: synliggöra egenskaper man besitter som sedan kan hjälpa till att vägleda oss till passande val.

Fias ingång = vad påverkas jag av: Visa hur normer påverkar våra val och ge möjligheter att tänka nytt/annorlunda och framför allt rätt för oss själva.

Fredriks ingång = vad vet jag: Vad finns det för yrken där ute som du kanske inte känner till? Hur ser framtiden ut för olika yrken om man får tro experterna? Vad tjänar man egentligen och är lönen det viktigaste när man väljer jobb?
Material:

Yrken prognos 15 år:

https://www.scb.se/contentassets/60312e5030114512b5b58a94a4ae25e2/uf0515_2017i35_br_am85br1701.pdf

Yrken 5 år:

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Valj-yrke/Yrkeskompassen.html#/sok/category

 

Med dessa ingångar inleder vi en resa mot olika delmål. Ett första är besöket på gymnasiemässan som vi vill förbereda. Sedan på längre sikt handlar det om att förbereda gymnasieval. För att nå dit synliggör vi olika möjligheter när det gäller framtida yrkesval.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Alla kommer att skapa ett individuellt dokument som kommer finnas med under tiden fram tills de lämnar Lemshaga i åk 9. I detta kommer vi samla alla tankar vi tar med oss, all info som samlas ihop och alla andra pusselbitar som kan vara med och hjälpa till att visa vägen i dessa val.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 

vecka Sofia Fia Fredrik
46 Grön loftet

  • skapa dokument
röd L5

  • skapa dokument
husråd
47 röd L5

  • inför gymässa
Grön loftet

  • inför gymässa
48 Grön loftet röd L5
49 Grön loftet röd L5 husråd
50 röd L5 Grön loftet
51 Grön loftet röd L5

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi vill börja förbereda de kommande valen genom att tillsammans börja utforska olika frågor. Vi hoppas att gymnasiemässa och andra intressanta besök också ska kunna berika detta arbete.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering