Min Hållbara Favoriträtt-Mitt Recept

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann

När, under vilka veckor? v.6- 13

Introduktion v 6 eller 7
Redovisning och tillagning v 8-13

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Ni ska planera ett eget recept som ni ska tillaga, som ett avslutningsarbete.
Där ni får möjlighet att visa era kunskaper i 6 olika kunskapskrav.
 
1/Läs sidan 16-18 i Läroboken.
2/ Välja ett tema.Laga 2 port.
3/Gör en inköpslista. lämna till Ann.
4/Gör en Receptsida se Hkk boken som ett exempel på Receptkonstruktion.
5/ Tänka på hälsan och miljön , motivera dina val av livsmedel.( Land,miljöpåverkan,hur transporteras livsmedlet till Sverige)
6/ Räkna ut priset för en portion. Använd prislistan. ( ekonomi)
7/ a .Utvärdera din arbetsprocess och ditt resultat.( Om du skulle tillaga din måltid en gång till ,skulle du då göra på samma sätt eller vill du ändra på något).
    b. -Du ska tillaga 2 port och bjuda en kompis.
8/Ta bilder under själva tillagningen, Filma matlagningsmetoder, ta bild på själva maträtten.
9/ Tänk varierat och balanserat. Vilka Matcirkelgrupper använder du och vilken årstidsmat.
10/ Vilka näringsämnen finns i din maträtt? Se Hkk boken
11/ Dukning efter årstid och tema.
12/ Servera din gäst och presentera maten muntligt.
13/ Din gäst ska utvärdera måltiden. ( Utseende,dukning, smak, konsistens,) Skriftligt. Skicka till din kompis.
14/Skicka in ditt receptblad och svaren på alla uppgifter ovan till Ann.
 

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

 

Förankring i kursplanens syfte:

 Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt välfungerande sätt.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och välfungerande sätt.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Ni ska jobba enskilt både praktiskt och teoretiskt. Jag introducerar uppgiften under v 6 eller V7 Därefter kommer du att få tid att planera och arbeta med din uppgift.
under v 8-13 kommer ni att redovisa och tillaga er måltid
Ni ska bjuda en kompis i gruppen på er måltid.Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Ni ska arbeta både praktiskt, teoretiskt och muntligt.
Lektion 1: Planera din maträtt och arbeta med frågorna i början av LPP. Skicka inköpslista till Ann.
Lektion 2: Tillaga din maträtt praktiskt och bjuda en kompis. Glöm ej att fota din maträtt och ev din process. Gör en utvärdering av din process ( matlagningen) och resultat (  Maträtten).
Lektion 3: Du får arbeta med din rapport och receptblad.Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Röd A: introduktion v 6, tillagning ,Jobba med uppgifterna och redovisning v 6, 8 ,12
Röd B: introduktion v 7,  tillagning,Jobba med uppgifterna och redovisning v 7 ,10 och 13
Grön A: Introduktion v 6, tillagning ,Jobba med uppgifterna och redovisning v 6,8 och 12
Grön B; Introduktion v 4, tillagning,Jobba med uppgifterna och redovisning v7, 10, 13Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Det är en möjlighet att visa sina kunskaper i 6 olika kunskapskrav. Att binda ihop de olika delarna i Hkk till en enhet. Få förståelse för och se sambanden runt måltiden,smaker, livsmedel,ekonomi,miljö, hälsan,ekologi.Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

  • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.