Medeltiden

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor?

v.15-v.19

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad innebar det att leva i ett ståndssamhälle?

Varför hade kyrkan mycket makt under Medeltiden?

Hur påverkades livet av att människor i Sverige var kristna?

Hur kommer det sig att Birgitta kom att kallas ”den heliga”?
Varför började städerna bli så viktiga och vad var det som skedde i dessa?
Vad tyckte kungarna om Hansan under Medeltiden?
Hur märktes det tyskar började få mer inflytande i Sverige?
Var riddare ett drömyrke under Medeltiden och i så fall varför?
Välja kung, gjorde man verkligen det?
Vad gick kungen förmodligen runt och tänkte för jobbtankar på under Medeltiden?
Varför är Birger Jarl och Margareta av Danmark kungligheter som haft stor betydelse för Sverige under Medeltiden?
Vem/vad/vilka hade mest makt under Medeltiden, varför?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:Förankring i kursplanens syfte:Centralt innehåll från kursplanen:

• Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

• De nordiska staternas bildande.
• Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
• Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
• Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
• Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

I Mars tar vi med oss:
=> Beskriva hur kristendomen delades upp i olika kyrkor (”kristendomsträdet”).

=> Förklara vad som menas med de 4 stånden och vad ståndssamhället innebär.
=> Förklara orsaken till att trälar förbjöds under Medeltiden.
=> Beskriv och förklara vad som gjort att Heliga Birgitta var och är en person med makt/inflytande.
=> Beskriv och förklara vad som gjorde att kyrkan hade mycket makt under Medeltiden.
=> Beskriv och visa på vad det innebar att vara och leva kristen under Medeltiden i Sverige.
=> Förklara orsaken till att kloster var viktiga under Medeltiden.
=> Beskriv vad Hansan var och orsaken till dess makt.
=> Förklara orsaken till att städer blev allt mer viktiga för kungar och människor.
=> Beskriv vad man handlade med för varor och varför tyskan blev vanlig i Sverige.
=> Beskriva vad det innebar att vara riddare.
=> Beskriva hur man blev kung under Medeltiden i Sverige.
=> Förklara vilka uppgifter kungen hade och hur han fick pengar till detta.
=> Beskriv några av de viktiga förändringar som Birger Jarl genomförde i Sverige (fridslagar, Tre kronor, Finland)
=> Förklara hur lagar bidrar till att vi får ett tydligare rike 
=> Förklara vad som menas med Kalmarunionen och visa på konsekvenser av denna union.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 

Ladda ner dokumentet "Matris medeltiden.pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar med att skaffa oss en koppling mellan Jesus och kristendomen som vi jobbade med i religionen och Medeltidens start. Det blir kristendomsträdet som visar hur de kristna tog upp Jesus tankar men som med tiden kom att del upp sig i olika kyrkor.

Mycket kommer under detta arbete att handla om makt och därför startar vi med att studera ståndssamhället innan vi sedan undersöker kyrkan & klostrens makt. Vidare tar vi oss an adel och Hansans makt innan vi avslutar med att se vad det innebar att var kung under Medeltiden. Vi avslutar med att se hur kungarna lägger ny grund för att få ett mer ordnat land innan vi hamnar i en union.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.15 Kristendomsträdet & Ståndssamhälle

v.16 Heliga Birgitta och kyrkans makt
v.17 Kloster och borgarna
v.18 Hansan och kungen
v.19 Birger Jarl och Margareta av Danmark. Analys