Mars v.43

 

 

 

Äntligen lov kanske många tänker, men inte vi marsianer som älskar skolan:) Den här veckan har fokus varit provet i SH så klart men även att skriva inom genren förklarande texter, i form av en faktatext av ett land i Europa. När vi arbetar genrepedagogiskt inventerar vi först vad vi redan vet (förkunskaper) samt därefter tittar närmare och analyserar redan skrivna faktatexter. Innan vi går in och själva skriver egna texter så skriver vi en gemensamt text i helklass. Här kommer ett smakprov under rubriken “Hur är det att gå i femman på Lemshaga”, del av en text skriven av den gröna gruppen:

 

Lärarna

Lärarna i årskurs 5 på Lemshaga är flera stycken men det finns två mentorer. Mentorerna heter Åsa Grath och Maria Holm. Maria har en längre stubin än Åsa. Maria gillar att träna mycket och är otroligt stark.  Åsa gillar att boxas med sin man och fixa sina naglar. Maria är lärare i NO och Matte medans Åsa är lärare i SO och Svenska. Åsa pratar ofta om forskning och källor. Maria går rakt på sak. Åsa är bra på att muta barnen med godis medans Maria är bäst på rawfoodbollar.

 

 

Nu kan vi verkligen rapportera om goda förbättringar. Eleverna försöker verkligen och vi har så bra och konstruktiva samtal med varandra under denna resas gång för att förbättra vårt gemensamma klimat. För att tydliggöra våra fina framgångar har vi nu fixat ett “Stjärnsystem” där eleverna ska samla stjärnor. Tillsammans siktar vi på 150 st och därefter väntar en större belöning. Belöningen är dock än så länge hemlig…

 

 

Fredagskluringen: “Höstlovsbingo” -se till att kryssa i så många bingorader du kan  och ta med åter på måndag efter lovet!

Fil som pdf:  Höst- och läslov – So

 

 

 

Fokus denna vecka:  Inför provet & Studieteknik

Den här veckan har vi fokuserat enormt på vårt kommande SH-prov. Hur pluggar jag på ett bra sätt inför ett prov? Vad funkar för mig? Hur gör man ett bra prov? Vad händer om jag svarar fel? Vilka nivåer finns? Hur når jag dem? Hur fungerar betyg och hur ska jag svara rent konkret för att nå de olika betygsstegen… Det var frågor vi tillsammans gick igenom och diskuterade. Eleverna får ju inga betyg i dagsläget (kommer i åk 6) men det är viktigt att vi redan nu förbereder dem och börjar introducera detta system. Det tåls att träna på!

Men innan provet: Hur förbereder vi oss så att vi alla kan göra ett bra prov?

Jo, vi avslutade den sista delen i vårt tema om studieteknik. I det sista avsnittet skulle eleverna i en klass få ett stor prov. Samtidigt gicks det igenom vilka tips, trix och knep man kan göra för att plugga bättre. Eleverna i Mars tog noga anteckningar om alla tips man kan använda sig av:) “Frågekort” ska vara en populär grej…

När det gäller de olika nivåerna och hur man ska veta vilken nivå man ligger på så behövde vi några konkreta exempel. Tillsammans gick vi igenom det “oförberedda prov” eleverna fick för några veckor sedan. Vi tittade på olika nivåer och vad som krävs för att uppnå en viss nivå, eller betyg för den delen. Bifogar den PP vi använde oss av. Där kan ni se vilka svar som resulterar i ett specifikt betyg. Vi tittade även på några elevers svar som hade resulterar i ett A, om det skulle ha fått ett betyg.

Genomgång “oförberett prov”

 

Men efter provet: På det prov eleverna gjorde i torsdags så kommer de efter min rättning att få “betyg” på varje enskild fråga. Alltså, inget samlat helhetsbetyg utan ett betyg på varje fråga. Detta för att kunna synliggöra för dem själva vilken nivå de ligger på samt hur vi kan ta oss vidare. Men framförallt för att visa dem vilka svar de förmedlat och vilken kvalitet som finns däri. För att kunna påverka och förstå systemet med betyg är en förutsättning att eleverna själva vet:

  1. Var ligger jag på för nivå nu?
  2. Vilken nivå vill jag satsa på?  
  3. Hur ska jag ta mig dit?

Under nästa termin kommer vi att prata och introducera betygen och betygsystemet mycket mer. Både för er föräldrar men även för eleverna. Att prata betyg och nivåskillnader kan för många vara både skrämmande och pressande men även sporrande. Det är normalt. Jag upplever dock att det generellt, för vår elevgrupp i stort, är något som triggar dem och gör att dem vill prestera bättre. Det är som att öronen spärras upp en aning och ryggen rätas ut lite mer när man börjar prata om olika nivåer…

 

 

 

 

Övrig information:

 

Kommande datum:

V. 44 Höstlov

v.45 Tor, 8/11. Matteprov (Se Schoolsoft för vidare information och övningar)

 

Ha en underbar helg,

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Mars genom Åsa