LPP Poker i Villan.

Ansvarig/Ansvariga: Mats (Huvudansvarig) samt fritids i Saturnus.
När, under vilka veckor? ht 2017 / vt 2018

Vad? Poker med marker

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Kan vi skapa gemenskap, träna turtagande och samtidigt lära matematik?

Kan vi genom att bjuda in till positiv gemenskap få ringar på vattnet i andra sammanhand?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Centralt innehåll från kursplanen

2.4 skola och hem

  • samverka med och fortlöpande informera föräldrarna….

2.3 Elevernas ansvar och inflytande

  • har kunskap om demokratiska principer och utvecklar sin förmåga…

2.1 Normer och värden

  • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet…
  • respekterar andra människors egenvärde

2.2 Kunskaper

  • kan samspela med andra människor…
  • kan använda sig av matematiskt tänkande
  • Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling.

4. Fritidshemmet

  • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa var- dagliga problem.
  • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

 

Hur?

Vi sätter ihop gemensamma regler och rutiner tillsammans med eleverna.

En vuxen leder alltid. Återkommande varje vecka, tillsvidare (start v. 45)

Vi har fasta tider och tydliga begränsningar. Samtidigt är det viktigt med ett tydligt och uttalat tänk kring pokerspelande samt att vi kommunicerar detta till föräldrarna för att säkerställa att de tycker upplägget känns tryggt. Detta med hänsyn till spel med poker även har ekonomiska baksidor på internet.

Hur ska vi redovisa? Vi är transparenta.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Kontinuerligt under åk 3 på fritidstid, prel. ti + on, kl.15-16.

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Ny aktivitet att göra i hemmet tillsammans med vänner och kompisar.

 

Varför?

För att skapa en lugn och trygg miljö under fritidstiden. För att öka gemenskapen.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna – enkät och diskussion på fritidsrådet.

Vad har fungerat? Vad kan utvecklas vidare? Engagerade projektet eleverna?

Dokumentation kommer att anslås fortlöpande.